Kategori arşivi: Ermeniler

Sarkis Hatspanian: BİTLİS’TE 15 KİLİSE, BERİ GEL CANAN BERİ GEL!

2015’E 1 YIL KALA - BEKLENMEDİK BİR İNSAFSIZLIK VE VEFASIZLIK ÖRNEĞİ ! Sarkis Hatspanian (Facebook)“İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır !” Victor HUGO

Bundan günler önce Avrupa’da politik ilticacı olarak yaşayan bir Kürt dostumdan sosyal medyadaki sayfama yönlendirilen bir ileti sayesinde “Bitlisname” adını taşıyan bir website ile, onun “kendi alanında akademik, bilimsel, kültürel ve toplum çalışması yürüten bazı Bitlisli şahsiyetlerin oluşturmuş oldukları bir Bitlis Düşünce ve Bilimsel Çalışma Platformu” olduğunu bildiren uzun uzadıya bir yazıyla tanışma şerefine nail oldum.… Devamını oku ...

Türkiye’deki tek kaçak inşaatı yapan Ermeni: Sevan Nişanyan

Ermeni kökenli, 1956 doğumlu Sevan Nişanyan hiç tartışmasız bir şekilde Türkiye’de entellektüel hayatın en renkli simalarından birisidir. Yazdığı “Yanlış Cumhuriyet” isimli kitabıyla Türkiye’de “Atatürk tabusunu” sorgulamış, seküler-milliyetçi Türklerin nefretini kazanmıştır. Müslümanların dini inançlarına yönelik eleştirileriyle, dindar kesimlerin öfkesiyle karşılaşmıştır. Feministleri, solcuları zaman zaman öfkelendirmiş; Ermeni soykırımı konusunda en açık sözlü fikirleri dile getirmiştir.… Devamını oku ...

EROL YEŞİLYURT: 15 HAZİRAN 1915 PARAMAZ VE YOLDAŞLARININ ASILMASI

Paramaz1914 yılının Haziran ayında Sosyal Demokrat Hınçak Partisi (SDHP) üyesi 120 kişi, İttihat ve Terakki yöneticilerinden Talat Paşa’ya suikast yapılacağı ihbarı ve siyasi şubede çalışan bir muhbire suikast teşebbüsünde bulundukları suçlamasıyla gözaltına alındı. Gerçekten de 17 Eylül 1913’te, Romanya’nın Köstence şehrinde SDHP’nin VII. Kongresi’nde alınan kararlardan biri bu yöndedir. Ancak, alınan karar henüz tasarım aşamasındadır ve bu yönde somut olarak bir adım atılmamıştır.… Devamını oku ...

KADİR AKIN: Türkiyeli bir devrimci, yoldaş Paramaz

Paramaz15 Haziran 1915’de İstanbul Beyazıt meydanında asılan Ermeni Sosyalisti Paramaz (Madteos Sarkisyan) ve 19 yoldaşının trajik hikâyeleri, günümüzde de Ermeni toplumunun belleğinde silinmeden duruyor. Buna karşın, son yıllarda geçmişiyle yavaş da olsa yüzleşmeye başlayan Türkiye’de ise sol siyasi çevreler de dâhil olmak üzere 20’lerin davası pek de bilinmiyor. 1915’in yüzüncü yılına yaklaştığımız bugünlerde “geçmişle hesaplaşmanın imkânları ve yolları” üzerine tartışmalar giderek artmakta.… Devamını oku ...

SAİT ÇETİNOĞLU: 15 Haziran 1915: Beyazıt Meydanında Ermeni Devrimcilerinin Katli

20-hunchakian-martyrsErmeni devrimcileri, 1915 Soykırım sürecinde bir askeri operasyon çerçevesinde toplanıp katledilerek kadim topraklarından kazındılar. Bu operasyonun bir parçası olarak Sosyal Demokrat Hınçak partisi militanları ve yöneticilerinden 20 ‘si düzmece Divan-i Harpte 2-15 Haziran 1915tarihinde Beyazıt Meydanı’nda idam edildiler. Paramaz son söz olarak arkadaşları adına: “Siz yalnız bizim vücudumuzu ortadan kaldırabilirsiniz, bizim ideallerimizi asla, bu ideallerimiz yakın gelecekte gerçekleşecek ve bütün dünya bunu görecek, ideallerimiz sosyalizmdir…” sözleriyle, idam sehpasında sosyalizm ideallerini tekrar eder.(1)… Devamını oku ...

Sevan Nişanyan’a cezaevinde uyduruk gerekçelerle kasıtlı tecrit…

Uluslararası Komite, Nişanyan’ın, çeşitli hak ihlalleri ile adım adım fiziki ve psikolojik olarak “çökertilmeye” çalışıldığını duyurdu. Muhalif yazar, dilbilimci, turizmci Sevan Nişanyan; Türkiye’de evrensel ölçütlerin çok uzağında, göstermelik olarak varlığını sürdüren şekli “hukuk düzeni”nin, Başbakan R. T. Erdoğan’ın son girişimleri ile tümüyle ortadan kaldırıldığı bir ortamda tutulduğu cezaevinde ‘keyfi’ uygulamalarla fiziken ve ruhsal olarak çökertilmeye çalışılıyor.… Devamını oku ...