Diyarbakır Barosu’ndan dava tepkisi: Ermeni soykırımı açıklaması suçsa biz de bu suça ortağız

Ermeni Soykırımı

Diyarbakır Barosu, Ermeni soykırımına ilişkin yapılan açıklama nedeniyle önceki baro yönetimine dava açılmasına, ‘Korkmuyoruz ve susmayacağız’ açıklamasıyla yanıt verdi.

Barolarının önceki dönem Başkanı Ahmet Özmen ile Yönetim Kurulu üyesi 10 isim hakkında Ermeni soykırımına ilişkin 24 Nisan’da yayımladıkları ‘Ermeni halkının dinmeyen büyük acısını paylaşıyoruz’ başlıklı bildiri nedeniyle ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ ve ‘TBMM’yi aşağılamak’ suçlamasıyla dava açılmasına Diyarbakır Barosu’ndan tepki geldi.

‘KORKMUYORUZ VE SUSMAYACAĞIZ’

Diyarbakır BarosuYönetim Kurulu imzasıyla yapılan ‘Korkmuyoruz ve Susmayacağız’ başlıklı yazılı açıklamada, Baro başkanı Tahir Elçi’nin medya ve iktidar tarafından hedef halide getirilmesinin ardından katledilmesinden bu yana baroya sistematik olarak saldırıların olduğu belirtilirken, Baronun bir önceki dönem yöneticilerinin ‘Ermeni halkının dinmeyen büyük acısını paylaşıyoruz’ başlıklı bildirisine açıklaması için “Mevcut yönetimimizin de açıklamasıdır. Suçsa eğer, biz de bu suça ortağız” dedildi:

Baromuzun bir önceki dönem başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin tamamına; 24 Nisan 1915’te meydana gelen tehcire ilişkin olarak 24 Nisan 2018 tarihli anma açıklamasının içeriği gerekçe gösterilerek ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni aşağılamak’ suçundan dava açılmıştır. Kuruluşundan bu yana hak, hukuk ve adalet mücadelesi veren baromuzun son yıllarda devletin en üst yetkililerince hedef gösterilmesi, yetmezmiş gibi yargı makamlarınca da soruşturma ve kovuşturmalara tabi tutularak susturulmaya çalışılması iktidarın ve yargının el birliğiyle hareket ettiğini açıkça ortaya koymaktadır. Baro başkanımız Tahir Elçi’nin medya-iktidar-yargı üçlüsüyle hedef yapılmasının ve devamında katledilmesinden bu yana bir strateji dahilinde baromuza yönelik sistematik bir saldırı olduğu açıktır.

Geçmişte yaşanan üzücü olayların ve devletin hukuk dışına çıkarak yaptığı eylemlerin ifade edilmesinin suç olarak izafe edilmesi bizi bağlamamaktadır. Bizi ilgilendiren, halklarımızın bir arada yaşama iradesini güçlendirecek olan yaşadığımız ağır travmalarla yüzleşerek, hukuk devleti ilkesine işlerlik kazandırmak ve güçlendirmektir.

1915 yılında olanlara dair fikirlerimiz; ne kitaplara, ne köşe yazılarına, ne siyasi aktörlerin fikirlerine, ne de öğretilmiş bilgilere dayanmaktadır. Bizim tanıklığımız, her türlü ideolojiden vareste doğrudan birinci ağızdan; ninelerimizden ve dedelerimizden, dinlediğimiz acı dolu hikayelere dayanmaktadır. Yaşananlara daha fazla dayanamayan, bu ağır yükü daha fazla taşıyamayan yüreklerden dökülen hikayeler. Bu hikayelerin şahitleri de var. Bazen bir isim, bazen bir ev, bazen bir tarla, bağ, ağaç, yol ve değirmendir, bazen de harabeye dönüşmüş bir kilisedir, tanıklar. Yaşadığımız acı ve sorumluluk kolektiftir, yüzleşme de kolektif olmak zorundadır.

ERDOĞAN’IN ERMENİ HALKI İÇİN YAYINLADIĞI TAZİYE MESAJI HATIRLATILDI

24 Nisan 2014 tarihinde dönemin başbakanı olan Recep Tayip Erdoğan’ın Ermeni Halkı için yayınlamış olduğu taziye mesajında: ‘Ermeni vatandaşlarımız ve dünyadaki tüm Ermeniler için özel bir anlam taşıyan 24 Nisan, tarihi bir meseleye ilişkin düşüncelerin özgürce paylaşılması için değerli bir fırsat sunmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarının hangi din ve etnik kökenden olursa olsun, Türk, Kürt, Arap, Ermeni ve diğer milyonlarca Osmanlı vatandaşı için acılarla dolu zor bir dönem olduğu yadsınamaz. Adil bir insani ve vicdani duruş, din ve etnik köken gözetmeden bu dönemde yaşanmış tüm acıları anlamayı gerekli kılar. Tabiatıyla ne bir acılar hiyerarşisi kurulması ne de acıların birbiriyle mukayese edilmesi ve yarıştırılması acının öznesi için bir anlam ifade eder. Atalarımızın dediği gibi ‘ateş düştüğü yeri yakar’. Osmanlı İmparatorluğu vatandaşı herkes gibi Ermenilerin de o dönemde yaşadıkları acıların hatıralarını anmalarını anlamak ve paylaşmak bir insanlık vazifesidir. 1915 olaylarına ilişkin farklı görüş ve düşüncelerin serbestçe ifade edilmesi; çoğulcu bir bakış açısının, demokrasi kültürünün ve çağdaşlığın gereğidir…’ demiştir.

‘ÖNCEKİ YÖNETİMİMİZİN YAPTIĞI AÇIKLAMA BİZİM DE AÇIKLAMAMIZDIR’

Başbakan’ın bu söyleminden ifade özgürlüğü, Diyarbakır Barosunun açıklamasından da suç çıkaran bir yargının adalet dağıtmayacağı açıktır. Yargı; konjonktürel, çifte standartlı yaklaşımlardan vazgeçmelidir. Bu vesileyle; baromuzun önceki başkanı ve yönetim kurulunun yapmış olduğu açıklama mevcut yönetimimizin de açıklamasıdır. Suçsa eğer, biz de bu suça ortağız.”

DAVA AÇILAN AÇIKLAMA: SOYKIRIMDA YAŞAMINI YİTİREN SİVİL-MASUM TÜM ERMENİLERİ SAYGIYLA ANIYORUZ

Diyarbakır Barosu önceki yönetim kurulu, 24 Nisan 1915’teki Ermeni soykırımına ilişkin haklarında dava açılmasına neden olan şu açıklamayı yapmıştı:

“Ermeni halkına yönelik dönemin muktedirleri tarafından önce Ermeni aydın ve önderlerinin tasfiyesi şeklinde, sonrasında ise ‘Tehcir Kanunu’ adı altında askeri birlikler ve İstihbarat Örgütü Teşkilatı Mahsusa aracılığıyla bir milyonu aşkın sivil insan Suriye sınırına doğru ölüm yolculuğuna çıkarılması suretiyle acımasız politikalar yürütülmüştür. Yaşanan acılar o denli büyük olmuştur ki: Birleşmiş Milletler (BM) Soykırım Suçunun Önlenmesine ve Cezalandırılmasına Sözleşmesindeki ‘jenosit’ tanımı Ermeni halkına yapılanlardan esinlenerek düşünülmüş ve kaleme alınmıştır. Ermenilerin yaşadığı İstanbul, Diyarbakır, Van şehirlerinde ve Anadolu’nun diğer birçok şehrinde katliamların, sürgünlerin ve tehcirin yarattığı tahribat ve derin acı halen dimağlarda tazeliğini korumakta ve Anadolu halklarından soykırımda yaşamını yitiren sivil-masum tüm Ermenileri saygıyla anıyoruz.”

Kaynak: artigercek.com