Marta Sömek: Doğu Süryanileri ve 1924 Hakkari Sürgünü

İsa’yı ilk kabul eden halk olan Süryaniler, Doğu ve Batı Süryanileri olmak üzere ikiye ayrılır. Süryaniler İsa Peygamber’e Mesih; yani kurtarıcı derler, aynı zamanda tanrının oğlu olarak da kabul ederler. Kiliselerinin farklarını birbirinden ayırmak için zamanla Nasturi, Keldani, Maruni, Melkit gibi topluluklara bölünürler. Kadıköy Konsili’nde Doğu Süryani Patriği Nestorius ise, İsa’nın salt insan olduğu, tanrının bölünemeyeceği ve bu sebeple de ortak sonsuzluğa sahip olmadıkları görüşünü savunur.…

Sait Çetinoğlu: Yakubi Süryanilerin Süryani Katoliklere Yönelik Baskı ve Zulümleri II.Bölüm

Geçen bölümde, Yakubi Süryanilerin Süryani Katoliklere, Mardin ve Mardin’e yakın kalan Za’faran Manastırı’nda uyguladıkları zulme yer vermiştik. Bu kez Musul’da, yine Mar Tuma ve diğer bir ibadet yerinde, Süryani Katoliklere devlet ve Müslümanların desteğinde yapılan zulümleri, yazımızın odağına alacağız. Yazımıza temel aldığımız belge, Misyon yayınlarında Musul’da Yakubi Kilisesi ve Yandaşlarının Despotik Zulmü Başlığıyla yayınlanmıştır.[1]…

Süryani kilisesi yine cemaatsiz kaldı

Türk devletinin özellikle Suriye iç savaşının başlamasıyla ”Suriye Milli Ordusu” adıyla etrafında topladığı El Kaide ve İhvan menşeili çete gruplarının bölge halklarına ve inançlarına karşı işlediği suçlar yeni değil. Erdoğan’ın bir araya getirdiği çeteler, 2012 ile 2013 yıllarından da bugün olduğu gibi Serêkaniyê’yi hedef almış ve bölge halklarına karşı suçlar işlemişti.…

Tomas Çerme: SÜRYANİLEŞTİRİLEN ANADOLU ERMENİLERİ

Tomas CermeYıl 2014 Mart ayı, her yıl gibi Paskalya Yortusu Büyük Orucun tam yarısında, fırsatını bulup Anadolu inanç turuna katıldım.

Kayseri, Hatay, Gaziantep’den Adıayaman’a kadar gezdik. Adıyaman’da gizli veya aleni pek çok Ermeni’nin yaşadığını biliyordum. Doğrusu yerel Ermeni’lere rastlayabilmek için epey bir dolandım. Sonunda bizi bir Kiliseye getirdiler. Kilise binası, tarzı ve mimarisi ile tipik bir Ermeni kilisesiydi.…

Sadık Aslan: Son Keldaniler

Son zamanlarda Süryaniler, gerek bir kısım topraklarına civar Kürt köyleri ve Hazine tarafından el konulan Midyat’taki Mor Gabriel Manastırı, gerekse de T.C. tarihinde parlamentoya ilk kez giren bir Süryani milletvekili (BDP Milletvekili Erol Dora) vesilesiyle az da olsa duyulmaya başladı. Halbuki başka gayrı-müslim gruplar gibi azınlık bile kabul edilmediği için, Lozan’daki azınlık koruma maddelerinden yararlanmalarına bile hala izin verilmeyen bu halk, Mezopotamya’nın en eski halklarından.…

Serçe kanadında yaşayan bir halk: Süryaniler

Serçe, çalıdan çırpıdan yuva yapar kendine. Yuvasının etrafına sarmaşıklarla duvar örer. Süryaninin yuvasına çomak sokalı ömürler geçti

Serçelerin hayatımızda büyük yeri vardır. Bunlar doğada hep insanoğluna yakın yerlerde yaşarlar. Evlerimizin neşe kaynağıdırlar. Bazen sabah balkonumuzda, bazen yolda yürürken bir ağaçta, bazen de sahilde otururken yanıbaşımızdaki çalılıklarda karşılaşırız. İnsan yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır.…

‘Buraları gavurlara kaptırmıycaz herhalde!’

Mardin’de Süryanilere ait çok sayıda kilise, manastır ve mezarlık Haziran ayında Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredildi.

Mardin’in büyükşehir olmasının ardından köyler resmi olarak mahalleye dönüştürüldü ve il idaresine bağlandı. Bu yasal değişiklikten sonra Mardin Valiliği Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu, Süryanilere ait çok sayıda kilise, manastır, mezarlık gibi mülkleri kamu kurumlarına devretti.…

Bircan Değirmenci: Son Kelam

Üzerinde satırları belirginleştirmek için yirmi sıra ip gererek hazırladığı tahta kalıbı masaya koyuyor. Kartondan sayfayı kalıbın üzerine iyice bastırıyor. Daha sonra başparmağına doladığı beyaz temiz bir bez ile iplerin üzerinden geçerek satırları belirginleştiriyor. Böylece sayfa kirlenmeden, yazıya hazır hale getiriliyor. Ardından siyah ve kırmızı mürekkebe divit kalemi batırarak yeryüzünün en kadim dillerinden olan Süryanice kelimeleri nakış gibi işliyor.…

Erol Dora: Süryaniler, Lozana Göre Azınlıktır

Lozan Antlaşması gayrimüslimlere azınlık statüsü tanıyor. Bu statü Kopenhag belgesinin öngördüğü azınlık haklarının ilerisindedir. Kopenhag belgesi, azınlık statüsünü değil daha çok bireysel ölçekte azınlığa mensup kişilere kültürel haklar tanır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Lozan’da sadece gayrimüslimlerin azınlık olarak kabul edildiğini, bunun dışında Türkiye’de başka azınlık bulunmadığı ve sadece gayrimüslim azınlıklara haklar tanındığını görüş olarak bildirir..…

Sait Çetinoğlu: Asuri-Süryani Soykırımı/Sayfo ve Direnişin Bir Yaşam Biçimine Dönüşmesi

Sait ÇetinoğluAsur İmparatorluğunun dağılmasından itibaren Asuri-Süryani halkıları[i]  2500 yıldır hayatta kalma mücadelesi içinde ve yok olmamak için  direnme gerçeği ile karşı karşıyadır. Yakındoğu’daki son Hıristiyan Asuri- Süryani devletleri Gassani (Batı) ve Lahmi (Doğu) kırallılarının İslam’ın yükselişine karşı duramayarak  dağılmasıyla birlikte yakındoğu’da Hıristiyan siyasi birliğininin tarih olması. Bölgedeki  Hıristiyanlar ve İslam dışındaki halklarla birlikte Asuri-Süryani halkların  yaşamı ölüm kalım savaşına dönüşmüştür.…