BİTLİS VİLAYETİ

MUŞ SANCAĞI İLE MUŞ VE SASUN KAZALARINDA BULUNAN BAZI KÖYLERLE İLGİLİ KHAZO GRİGORYAN TARAFINDAN HAZIRLANAN İSTATİSTİK

Eylül-Ekim 1916, Aleksandrapol Eyaleti

Sasun

Bu bölgede yaklaşık 100 Ermeni köyü vardı. Gabılcoz bölgesi de Sa­sun olarak kabul edilmesine rağmen, Sasun’un 3-4 gün uzağında bulun­maktadır ve bu bölgedeki katliamın hikâyesi, Antok’ta (Dağ) çarpışan Sasunluların hikâyesinden farklıdır. Bu köylerden belirtilenler şunlardır:

Köy adıErmeni hane sa­yısıKürt hane sayısıToplam hane sa­yısı
1. Kermav40 hane Ermeni 40 hane
2. Kop60 hane Ermeni 60 hane
3. İritsank15 hane Ermeni5 hane Kürt20 hane
4. Tapık20 hane Ermeni15 hane Kürt35 hane
5. Geğaşen40 hane Ermeni 40 hane
6. Şuşnamerk35 hane Ermeni 35 hane
7. Semai80 hane Ermeni 80 hane
8. Şenik70 hane Ermeni 70 hane
9. Aşağı Kelin15 hane Ermeni 15 hane
10. Aylantsik30 hane Ermeni 30 hane
11. Gelieguzan300 hane Ermeni 300 hane
12. Khıtan15 hane Ermeni 15 hane
13. Ağbi140 hane Ermeni 140 hane
14. Hitin100 hane Ermeni 100 hane
15. Khodseds-50 hane Ermeni50 hane Kürt100 hane
vank   
16. Yeğgard15 hane Ermeni 15 hane
17. Dzorer15 hane Ermeni 15 hane
18. Sıpğank30 hane Ermeni30 hane 
19. Talvorik (7500 hane Ermeni500 hane 
mahalle)   
20. Hıloğenk20 hane Ermeni20 hane 
21. İşkhanadzor100 hane Ermeni100 hane 
22. Hagmank50 hane Ermeni50 hane 
23. Mıktink300 hane Ermeni300 hane 
24. Petar55 hane Ermeni55 hane 

2.085 hane Ermeni, 80 hane (47) Kürt/, toplam 2.165 hane

Sasun’un 24 köyünde yaklaşık 2.080 hane, tüm bölgedeki 100 köyde ise, 50.000 nüfuslu yaklaşık 5.000 hane vardı.

EMA.fon 227, liste 1, dosya 452, yaprak 25 arka yüzü, orijinal, el yazısı.