Tomas Çerme

Tomas Çerme

Tomas Çerme: ASURLAR

Ülke veya ulusların tarihi incelenirken, geçirilen sürecin belli bir dönemin veya sürecin sabit bir döneminden itibaren değil, bilinen en eski tarihi belgelere dayanarak ve filolojik araştırmalarla saptamak gerekir. Bu belgeler arkeolojik araştırmalarla elde edilen kültür ve uygarlık buluntuları çivi veya hiyeroglif yazılı tabletler kaya yazıtları ile çağdaş bilim adamlarının eserleridir ...
Daha Fazlasını Oku

Tomas Çerme: Mardin Şehrinin Son Ermenileri

Mardin kenti fiziki görünüm olarak, yüksek tepenin üstünde Masis savaş kalesine dayanmaktadır. En yüksek noktasında kalesi yer almaktadır. Mardin dört mevsimi de birbirinden güzel olan bir kenttir. Eski çağlarda oldukça hareketli bir geçmişi olduğu bilinen şehir kısa aralıklarla çeşitli birimlerin yönetim dönemlerini yaşamıştır. Sırasıyla Arşakuniler, Persler, Dikranlar, Romalılar, Bizanslılar… M ...
Daha Fazlasını Oku

Tomas Çerme: SÜRYANİLEŞTİRİLEN ANADOLU ERMENİLERİ

Yıl 2014 Mart ayı, her yıl gibi Paskalya Yortusu Büyük Orucun tam yarısında, fırsatını bulup Anadolu inanç turuna katıldım. Kayseri, Hatay, Gaziantep’den Adıayaman’a kadar gezdik. Adıyaman’da gizli veya aleni pek çok Ermeni’nin yaşadığını biliyordum. Doğrusu yerel Ermeni’lere rastlayabilmek için epey bir dolandım. Sonunda bizi bir Kiliseye getirdiler. Kilise binası, tarzı ...
Daha Fazlasını Oku

Tomas Çerme: YAKUBİ SÜRYANİLERİN MARDİN ERMENİLERİNE DÜŞMANCA YAKLAŞIMI

Mardin Ermenilerine olan düşmanca yaklaşım, Yakubi Süryaniler ve Mardin Müslümanlarının aldığı ortak gizli karardır. Mardin Ermenilerinin zenginliği, şehrin Müslüman ve Yakubi Süryani toplumlarının iştahını kabartmıştır. Bu iki toplumun merkezi yönetim ile olan yakın ilişkileri, 1915 Ermeni kırımında da yerel yönetim ile beraber çalışma zeminini oluşturmuştur. Hatta İttihat ve Terakki Cemiyetinde, ...
Daha Fazlasını Oku

Tomas Çerme: Yakubi Süryaniler tarihlerini doğru okumalıdırlar

Uzun soluklu bir araştırma nitelikli, güçlü ve doğru kaynaklar kullanarak yazılan Süryaniler’e dair y yazımda eleştirel bir üslup bulunmamaktadır. Yörenin topluluklarından geleneksel açıdan güçlü milletlerin küçük toplulukları sürekli etkilediklerini bilinmekte olduğunu aklımızda tutarak sözlerimize başlamak isteriz. Ne bilginizin ne de kaynaklarınızın yeterli olmadığını biliyoruz.[i] Yakubi Süryani toplumuyla ilgili ciddi ve ...
Daha Fazlasını Oku

Tomas Çerme: YAKUBİ SÜRYANİLERDE KİMLİK SORUNU

I. Justin (518-527) ve I. Justinanus’un (527-565) hükümranlık sırasında bu tutum temelinden değişti. 519 yılında bu yeni kilise eşi görülmemiş bir yıkım geçirdi. Antakyalı Monofizit patrik Seweryos ve Nastur 518, 538 ve bütün (Suriyeli) Süryani piskoposların sürgün edilmeleri karalaştırıldı. Ancak Justinianus’un eşi Teodora imparatordan sürgün edilen İskenderiyeli Monofizit patrik Teodosiyus’un ...
Daha Fazlasını Oku

Tomas Çerme: Tarihi Mardin Kalesi

Mardin Kalesi denizden yüksekliği Doğuda 1200m Batıda 1180m olan kayalık bir tepede kuruludur. Doğudan Batıya uzunluğu 800m civarında olan düzlük, ortada Doğuya yakın bir yerde çok az alçalır ve 30m.ye kadar da daralır. Düzlüğün en geniş yeri ise 150m civarındadır. Tepenin üst kısmında falez şeklinde kayalıklar üzerinde bulunan düzlük, doğal ...
Daha Fazlasını Oku

Tomas Çerme: Süryani Halkı, Dil, Kültür Ve Tarihi Üzerine Düşünceler

Suriye bölgesinde Aramik-Arami1 dilini konuşan, tarihi eskile­re dayanan ve “Siri” adı verilen bir topluluk yaşamaktaydı. Aramiler, MÖ 4. ve 3. yüzyıllarda Filistin ve Suriye’nin yanısıra Harran’da da bu­lunmaktaydı. Aramilerin Yahudili­ğin bir kolu olduğu da söylenmekte­dir. Bölgede konuşulan dil, Arapça ve antik Siri dilinin karışımı bir ya­pıyı ortaya koymaktadır. Ancak 12 ...
Daha Fazlasını Oku