Manastır samanlık, kilise ahır olarak kullanılıyor

Qers’in (Kars) Têkor (Digor) ilçesi Kozluca Köyü’nde 989 yılında inşa edilen Bagnayr Manastırı ve Kilisesi, herhangi bir koruma altına alınmadığı gibi köylüler tarafından ahır ve samanlık olarak kullanılıyor. 989 yılında inşa edilen ve 1040’lı yıllarda o bölgenin önemli dini merkezi olan manastır, 13. yüzyılda bölgenin göçebe Türk kabilelerinin eline geçmesiyle terk edilmiş. 9. yüzyılın sonunda düzgün kesme tüf taşından inşa edilen Bagnayr Manastırı ve Kilisesi, eski görünümünden uzak bir şekilde ayakta kaldı. Ayakta kalan kısımları Kozluca Köyü sakinleri tarafından çeşitli yöntemlerle kendi işlerini görecekleri şekilde eklemeler yapılırken eski görünüşüne büyük zarar verildi. Manastır ve kilisenin zarar gören duvarlarının bir kısmıyla evlerinin etrafına bahçe yapan köylüler geriye kalan parçalar ise manastır ve kilisenin çevresine dağılmış durumda. Manastır köylüler tarafından samanlık, kilise ise ahır olarak kullanılarak kaderine terk edilmiş durumda.

Kaynak: Özgür Gündem