Arnold Toynbee: Ermeni Faciaları: Bir Ulusun İmhası

ARNOLD TOYNBEE (1889- 1975) Ünlü İngiliz tarihçi, filozof, Londra Üniversitesi profesörü (1919-1955). Birinci ve İkinci Diınya Savaşı sonrasında bilirkişi olarak, Paris’te düzenlenen her iki Barış Konferansına (1919-1920 ve 1946) katılmıştır. 1934 – 1961 yılları arasında on iki cilt olarak yayımlanan “Tarihin Araştırılması” eseri ona dünyaca ün kazandırmıştır. Medeniyetlerin değer- lendirilmasinde o çok özgün, bir o kadar da tartışmalı sistem geliştirmiş bulunmaktadır.