Antonio Gramsci: Ermeni Soykırımı Hakkında

Hep aynı hikâye. Bir olayın bizi ilgilendirmesi, bizi etkilemesi için özel hayatımızın bir parçası olması, kökeninin bizden uzak olmaması, tanıdığımız insanların, insani alanımızın çevresine ait insanların söz konusu olması gerekiyor.

Goriot Baba’da Balzac Rastignac’a şu soruyu sordurur: “Her portakal yediğinde bir Çinli ölecek olsaydı, portakal yemekten vazgeçer miydin?”. Rastignac da şuna yakın bir cevap verir: “Portakallar yakınımda, onları iyi tanıyorum; oysa Çinliler o kadar uzaktaki gerçekten var olup olmadıklarını dahi bilmiyorum.”…

Joseph Marquart: ALMAN ÜSLUBU SÜKUT

JOSEPH MARQUART (1864- 1930) Alman doğubilimci, Ermeni araştır­maları uzmanı, dilbilimci ve coğrafyacı. Tübingen Üniversitesinden mezun olup, ardından orada, daha sonra da Leyden ve Berlin üniversitelerinde öğretim üyeli­ği yapmıştır. 1920de Berlin Üniversitesi bünyesinde Ermeni filoloji kürsüsünü kurmuştur. İran, Türk, Ermeni ve Kafkas araş­tırmaları dalında çok sayıda eseri mev­cuttur. Viyana daki Mkhitarist Rahipler ’le sıkı ilişkişler içinde olup, “Handes Amenorya” dergisinde makaleler yayınlamıştır.

Romain Rolland: Satılmış Basın ve Diplomasi

ROMAIN ROLLAND (1866- 1944) Ünlü Fransız yazar, müzisyen, Nobel ödülü sahibi (1915) ve Ermeni halkının fedakar dostu. Eserleri, Ermenice de dahil olmak üzere, çeşitli dillere çevirilmiştir. Onun “Jean-Christophe” gibi romanları çoktandır Ermeni okurların beğenisine sunulmuş bulunmaktadır. Ünlü yazar, Ermeni davasına ilişkin birçok konuşmalar yapmış, konferanslar vermiş, konuya ilişkin sayısız makalelere imza atmıştır.

29 Ocak, 1897’de o Ermeni katliamları hakkında Lev Tolstoy’a bir mektup yollamıştır.…

Martin Nipage: BÜYÜK CÜRMÜN KÜÇÜK BİR FASLI

MARTIN NIPAGE (1886- 1963) Alman eğitimci, Halep’teki Real Mektebinin kıdemli öğretmenlerinden. Ermeni katliam ve tehciri kapsamında işlenen her tür cinayete şahsen tanık olmuştur. 1915 ’te Alman halkına hitaben çağrıda bulunarak, Alman hükümeti ile Türklerin suç ortaklığı sonucunda Ermenilerin içine düştükleri feci duruma gözler önüne sermiştir.
M. Nipage’nin bu çağrısı Almanca, Fransızca ve İngilizce olarak defalarca yayınlanmıştır.

Mehmet Şerif Paşa: Jön Türkler Ermenileri İmha Etmeyi Uzun Süredir Planladı

Jön Türklerin, yani İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin, Ermeni halkını imha etme planlarını yıllardır hazırlamakta olduğu suçlaması, Mehmet Şerif Paşa’nın Journal de Geneve gazetesine gönderdiği bir mektupta yer aldı. Bu tanınmış sürgünün görüşleri hiç kuşkusuz, bugün Türkiye’de iktidarda olan partiyle bağlarını kopardığı için anayurdunu terk etmek zorunda kalmış olması ışığında değerlendirilmeli. Mehmet Şerif Paşa’nın düşmanları bile – ki ne kadar güçlü düşmanları olduğu, iki yıl önce Paris’teki Türk polis ajanlarının suikastından kıl payı kurtulmasından anlaşılabilir – onun Jön Türklerin izlediği politikaya ilişkin mükemmel gözlemlerde bulunma fırsatına sahip olduğunu kabul etmek zorundadır; çünkü Şerif Paşa Jön Türkler, Abdülhamit rejimini devirip ilk kez iktidara geldiklerinde parti organlarının önde gelen üyelerinden biriydi ve sonrasında partinin vaad ettiği reformları uygulamaya koymaya niyetinin olmadığını anlayınca saflarından ayrılarak muhalif Liberal partiyi kurdu.…

Herbert A. Gibbons: ERMENİSTAN’DAKİ SON KATLİAMLAR

HERBERT ADAMS GIBBONS (1884-1934) Amerikalı hukukçu, uluslararası iliş­kiler uzmanı ve felsefe doktoru. 1908 – 1913 yıllarında “New York Herald” Gazetesi muhabari olarak Türkiye ’de bulunmuş, ayrıca Tarsus Amerikan Kolejinde öğretmenli yapmış­tı. Ermeni katliamlarının görgü tanığıdır. 1916’da “Yakın Çağ Tarihinin En Kara Sayfası: Ermenistan Olayları; Belgeler ve Sorumluluk” başlıklı kita­bını New York’ta yayınlamıştır.

Fridtjof Nansen: Kandırılmış Halk

FRIDTJOF NANSEN (1861 – 1930) Norveç’in dünyaca ünlü okyanus araştırmacısı, kutup kaşifi ve hümanist. Ermeni halkının yüce dostu.

1882 ’de “Viking” gemisiyle Arktik’e yapılan ilk keşif seferini gerçekleştirmiş­tir. 1888 ’de Grönland seferine başkanlık etmiştir. Beş yıl sonra “Fram” gemisiyle Kuzey Kutbuna yeni bir sefer düzenle­miştir. 1900’de Kuzey Buz Denizindeki araştırmalara katılmış olup, 1902’de ise Kristiana’da (kendisi buradaki üniversitenin tabiat bilgisi bölümün­den mezundu) Okyanus Araştırmaları Merkezini kurmuştur.…

Sergey Kirov: MAZLUM HALK

SERGEY KİROV (1886- 1934) Sovyetlerin ünlü siyaset ve devlet adamı. “Serm” imzasıyla 1916’da Vladikavkaz gazetelerinden “Terek ‘te ” iki makale yayınlamıştır. Bunlardan birincisi “Mazlum Halk”, İkincisi ise “Mültecilerle Bir Arada ” başlığını taşımakta olup, şu görüşe yer vermektedir: ”Eğer savaş korkunç bir facia ise, bundan en çok vatan topraklarını ter ketmek zorunda kalan, yaban ellerde, yabancılara sığınanlar etkilenmiştir.…

Aleksandra Tolstaya: ERMENİ MÜLTECİLER

ALEKSANDRA TOLSTAYA (1884-1979) Lev Tolstoy ’un küçük kızıdır. Babası eserlerinin telif hakkını kendisine vasiyet etmiştir. Annesi Sofya Andreyeva ve kız kardeşleriyla birlikte büyük yazarın elyazmalarını gözden geçirmiş, düzenlemiş ve daktilo etmiştir.

Birinci Dünya Savaşı yıllardında hemşirelik kurslarına katılıp, gönüllü olarak Kafkasya ve Güney cephelerinde sağlık hizmeti vermiştir. O kendi hayatını tehlikeye atma pahasına, yüzlerce insana, bu arada Ermeni mültecilere de yardım elini şefkatle uzatmıştır.

Arnold Toynbee: Ermeni Faciaları: Bir Ulusun İmhası

ARNOLD TOYNBEE (1889- 1975) Ünlü İngiliz tarihçi, filozof, Londra Üniversitesi profesörü (1919-1955). Birinci ve İkinci Diınya Savaşı sonrasında bilirkişi olarak, Paris’te düzenlenen her iki Barış Konferansına (1919-1920 ve 1946) katılmıştır. 1934 – 1961 yılları arasında on iki cilt olarak yayımlanan “Tarihin Araştırılması” eseri ona dünyaca ün kazandırmıştır. Medeniyetlerin değer- lendirilmasinde o çok özgün, bir o kadar da tartışmalı sistem geliştirmiş bulunmaktadır.