Etiket arşivi: Dağlık Karabağ

Dağlık Karabağ Kazanacak! Ezilen Halklar Kazanacak! (4/4)

Ortadoğu, Balkanlar, Kafkaslar coğrafyasında hiç eksik olmayan savaşlar, göçler, ölümler hız kesmeden devam ederken, barışın önündeki en büyük engellerden olan, “her taşı kaldırdığımızda” muhakkak görünen devlet TC rejimi olmuştur. Tarihten süregelen Osmanlı rüyaları ile yaşayan en zengin coğrafyaların petrol ve gaz yataklarında gözleri olan, zenginliklerin biricik sahibi olabilmek için her türlü oyun ve entrikalar peşinde koşan, TC rejiminin tıpkı Suriye savaşında olduğu gibi Karabağ savaşındaki rolü inkar edilemeyecek kadar büyük olmuştur.… Devamını oku ...

Seth J. Frantzman: Türkiye Azerbaycan’ı Ermenistan’la savaşa nasıl itti

Savaşın gelişimine göz attığımızda, arkasında Ankara’daki planlamanın ipuçlarını görmek mümkün. Azerbaycan’ı Ermenistan’a karşı savaşa iten Türkiye’nin rolüne dair kanıtlar artıyor. Ankara’nın Ermenilerle savaşmak üzere gönderdiği Suriyeli paralı askerlerin daha fazla videosu ortaya çıktıkça, bu savaşçıları göndermeye yönelik lojistik çabaların aylar öncesine uzandığı anlaşılıyor. Ayrıca Türkiye medyası ve hükümeti, Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının Ermeni zırhlı birliklerine karşı kullanımını abartılı bir şekilde vererek, Türkiye için bunun silah sanayisi açısından kârlı olduğunu da gösterdiler.… Devamını oku ...

Dağlık Karabağ Kazanacak! Ezilen Halklar Kazanacak! (3/4)

“Burası Ermenistan’dır ve Son”! (Leonid Azdgalyan)

1917 Ekim Devrimi ile oluşturulan SSCB’ye, Ermenistan ile Azerbaycan 1920 yılında dahil oldular. Azerbaycan ile Ermenistan devletleri arasında 1920 yılından başlayıp bugüne kadar devam eden Dağlık Karabağ sorunu ise, 1980’lere varana kadar üstü kapalı devam etmiş olsa da cumhuriyetlerin SSCB’den kopmaları, ulusal milliyetçi hareketlerin yükselmesiyle birlikte savaş noktasına gelmiştir.… Devamını oku ...

Anahit Veziryan: Türkiye barışı sabote ediyor

Türk devletinin silah ve komuta desteğinin yanı sıra çetelerini de transfer ettiği Azerbaycan’ı saldırtmasıyla 27 Eylül’de Dağlık Karabağ’da başlayan Azerbaycan-Ermenistan savaşı, 3. kez ilan edilen ateşkese rağmen tüm şiddetiyle devam ediyor. Her iki taraftan da binlerce kişi yaşamını yitirirken, Türkiye’nin ilk günden bu yana Azerbaycan’a verdiği destek tüm boyutlarıyla sürüyor. Bu durumu ”Türkiye bölgesel bir güç olma hedefi doğrultusunda Güney Kafkasya’da agresif ve yıkıcı politikalarla konumunu pekiştirmeye çalışıyor” şeklinde yorumlayan Türkolog Anahit Veziryan,Türkiye’nin aynı zamanda barış çabalarını da boşa düşürdüğünü söyledi.… Devamını oku ...

Dağlık Karabağ Kazanacak! Ezilen Halklar Kazanacak! (2/4)

SSCB ve Ermenistan…

15 Cumhuriyet’in oluşturduğu SSCB’de ’60’lı yıllardan sonra Nikita Kruşçev ile başlayan geri dönüş, M. Gorbaçov ile derinleştirilen Glastnost (Açıklık) ve Perestroyka (Yeniden Yapılanma) politikaları ile sosyalizmin ilk kalesinde burjuvazi iktidarı ele geçirmiş oldu. Boris Yeltsin eliyle de açık ve net olarak dört ayak üstüne oturtuldu. ’90’lı yıllarda “sosyalist cumhuriyetler”de egemen olan bürokrat burjuva kliklerin yerlerini, milliyetçi başkaldırılarla iktidara gelen ve “demokratik” görünümlü “batı yanlısı” emperyalizmle ilişkili klikler almaya başladı.… Devamını oku ...

Lisa Gulesserian ve David L. Phillips: AZERBAYCAN VE TÜRKİYE’NİN ERMENİSTAN VE DAĞLIK KARABAĞ’A KARŞI YÜRÜTTÜĞÜ MEDYA SAVAŞI

Azerbaycan ve Türkiye 27 Eylül’de Dağlık Karabağ’daki Ermenilere saldırdı. Ayrıca, ölümcül çatışmanın tırmanışından Ermenileri suçlamak için bir medya savaşı başlattılar. Gerçeğin öğrenilebilmesi ve barışın hüküm sürmesi için bu ülkelerin dezenformasyonu ve samimiyetsiz diplomasisi ifşa edilmeli. Azerbaycan’ın güneybatısındaki neredeyse tamamı Ermenilerin yaşadığı bir bölge olan Dağlık Karabağ’da etnik Ermenilere yönelik katliam devam ediyor.… Devamını oku ...