Sergey Kirov: MAZLUM HALK

SERGEY KİROV (1886- 1934) Sovyetlerin ünlü siyaset ve devlet adamı. “Serm” imzasıyla 1916’da Vladikavkaz gazetelerinden “Terek ‘te ” iki makale yayınlamıştır. Bunlardan birincisi “Mazlum Halk”, İkincisi ise “Mültecilerle Bir Arada ” başlığını taşımakta olup, şu görüşe yer vermektedir: ”Eğer savaş korkunç bir facia ise, bundan en çok vatan topraklarını ter ketmek zorunda kalan, yaban ellerde, yabancılara sığınanlar etkilenmiştir.…