Kategori arşivi: Hayatta Kalanların Tanıklıklarına Dair Belgeler

Van Vilayeti – Belge No 6

HAYATTA KALAN SATENİK PARUNAKYAN’IN, VAN SANCAĞININ VAN KAZASINDA BULUNAN ARÇAK’TAKİ KHARAKONİS KÖYÜ KATLİA­MIYLA İLGİLİ TANIKLIĞI

[1916], Bakü

Kharakonlu Satenik Parunakyan, 30 yaşında, günümüzde Ermeni köyü, 12 Nagornaya No 20’de kalıyorum, Göçmen Komitesi bana yardım ediyor.

Ailemiz 10 kişiden oluşuyordu. Ben, kocam Arşak, kaynanam, kay­nanamın kaynanası, kayınlarım Karapet ve Atom, eltim Hıripsime, üç çocuğum, 6 yaşındaki Varsenik, 3 yaşındaki Ağavard ve yeni doğmuş olan Vardanuş.… Devamını oku ...

Van Vilayeti – Belge No 5

HAYATTA KALAN ASLİK ĞAZARYAN’IN, VAN SANCAĞININ VAN KAZA­SINDA BULUNAN ARÇAK’IN DAĞVERAN KÖYÜ KATLİAMIYLA İLGİLİ TANIKLIĞI

[1916], Bakü

Ben, Van vilayetinin Arçak sancağının Tağveran köyünden Aslik Ğazaryan, 30 yaşında, günümüzde Bakü’deki Ermeni köyünün 12 Nagornaya No 12 adresinde yaşıyorum, bana Göçmen Komitesi yardım ediyor.

Memletetimizde, kendi evimizde kalıyordum, ailemiz 8 kişiden mü­teşekkildi, şimdi ben ve kaynımın karısı kaldık.… Devamını oku ...

Van Vilayeti – Belge No 4

HAYATTA KALAN VOSKEHAT AZOYAN’IN, VAN SANCAĞININ VAN KAZASINDA BULUNAN ARÇAK NAHİYESİNİN ARÇAK KÖYÜ KATLİAMIYLA İLGİLİ TANIKLIĞI

[1916], Bakü
Ben, Van vilayetinin Arçak köyünden Voskehat Azoyan, yaşım 50, günümüzde Bakü yakınlarındaki Ermeni köyünde bulunuyorum, bana Göçmen Komitesi yardım ediyor. Memlekette, kendi evimizde yaşıyorduk, ailemiz 13 şahıstan oluşmaktaydı, şimdi 12 kişi hayattayız, biri Bakü’de öldü.… Devamını oku ...

Van Vilayeti – Belge No 3

HAYATTA KALAN MAKRUHİ MELKONYAN’IN, VAN SANCAĞININ VAN KAZASINDA BULUNAN VAN-TOSP’UN PAKHEZİK KÖYÜ KATLİAMIY­LA İLGİLİ TANIKLIĞI

[1916], Bakü

Ben, Van vilayetinin Arçak bölgesinin, Bakhezik köyünden Makruhi Georgyan Melkonyan, 33 yaşında, günümüzde Bakü’deki Ermeni köyü, Na­gornaya 10’da yaşıyorum, Göçmen Komitesi bana yardım ediyor.

Memleketimizde, 12 kişiden oluşan evimizde yaşıyordum. Şimdi ben, kocam Gevorg, kayınım Misak, karısı Gayane, kızı Sırbuhi, diğer kayı­nım Sedrak ve kayınpederim Melkon olmak üzere toplam 7 kişi kaldık.… Devamını oku ...

Van Vilayeti – Belge No 2

HAYATTA KALANLARDAN HOVHANNES JAMKOÇYAN VE PETROS MANUKYAN’IN, VAN SANCAĞININ VAN KAZASINDA BULUNAN, VAN- TOSP’UN KURUBAŞ KÖYÜNÜN KATLİAMIYLA İLGİLİ TANIKLIĞI

19 Ağustos 1916, Khalfalu

Van’ın banliyölerinden Kurubaş köylüsü Hovhannes Jamkoçyan ve Petros Manukyan’a istinaden (ikisi de görgü şahidi):

Kurubaş’m 120 evi ve 880 sakini, bir kilisesi (Surp Istepannos), bir okulu, 12 su değirmeni, bir yağhanesi, 1.500 koyunu, 1.000 büyükbaş hayvanı vardı.… Devamını oku ...

Van Vilayeti – Belge No 1

HAYATTA KALAN GAREGİN GEVORGYAN’IN, VAN SANCAĞININ VAN KAZASINDA BULUNAN VAN-TOSP’UN AVERAK KÖYÜNÜN KATLİA­MIYLA İLGİLİ TANIKLIĞI

21 Ağustos 1916, İğdir (İğdır)

Timar kazasından Averaklı Garegin Gevorgyan’ın anlattığına istinaden (45 yaşındadır):

Averak’ın 182 evi ve 1.150 sakini, Surp Stepannos adında bir kilisesi (1), bir okulu (yeni yapılı), 1.600 koyunu, 1.500 sığırı vardı. Köyün yıllık ge­liri 6.400 ölçü tahıl ve 10.000 bağ samandı.… Devamını oku ...