2015 yaklaşırken Ermeni Soykırımı’nın tanınması için mücadeleye!

Dönemin Dâhiliye Nazırı Talat Bey’in emriyle, 24 Nisan 1915’te Ermeni Komite merkezlerinin kapatılması, elebaşlarının tutuklanması ve her türlü belgelerine el konulması kararı alındı. Ermeni toplumunun ileri gelenlerine karşı düzenlenen bir operasyonla 240 kişi tutuklandı. Birkaç gün içerisinde tutuklananların sayısı 2345’e ulaştı. Bir ay sonra çıkarılan “Tehcir Kanunu”, Kanun-ı Muvakkat (geçici yasa) ile yerel mülkî ve askerî yöneticilere, uygun görecekleri kişileri geçici olarak başka yere naklettirme yetkisi verildi.…

1915-2015

Ümit KardaşABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nin kabul ettiği 24 Nisan 2014’te Ermeni Soykırımı’nın yıldönümünün hatırlanmasına ilişkin karar metni, Başkan Obama’ya tüm gerçeklerin T.C. hükümeti tarafından tanınmasını içerecek şekilde adil, yapıcı, istikrarlı ve sağlam bir Türk-Ermeni ilişkisine yönelik çalışma yapma misyonu yüklüyordu.Türk yetkililer ise bu gelişmelere her zamanki gibi aynı duyarsız ve klişe laflarla cevap verdiler.…

Soykırım pazarlığı ve Perinçek davası

Arıs NalcıSoykırım tasarısı sezonu açıldı.

Amerika Birleşik Devletleri Dışİlişkiler Komisyonu’nun kabul edip daha sonra senatonun gündeme almadığı 1915’te Ermenilerin soykırıma uğradığını tanıyan yasa tasarısı ilebirlikte, 24 Nisan ve Soykırım, tekrar Türkiye’nin gündemine…

1965’ten beri Türkiye’nin 24 Nisanlardaki korkulu rüyası haline gelen bu yasa tasarılarının Ermeniler için önemi büyük.

Biz Türkiye’dekiler için de.…

Sarkis Hatspanian: 2015’E 1 YIL KALA, YALANA KARŞI MÜCADELE BİR İNSANLIK GÖREVİDİR!

“Bir toplum gerçeklerden ne kadar uzaklaşırsa, gerçeği söyleyenlerden o kadar nefret eder!” George Orwell

Bundan sadece birkaç gün önce değerli bir dostumun ilettiği bir linkte Vahap Işık imzasıyla yayınlanan “Kürdlerin Hrant Dink’i: Sehîde Îbo” başlıklı bir yazı okudum. Yaklaşık 1900 kelimeden oluşan bu yazının temelini oluşturan Ermeni halkı ve onun günümüzde sahip olduğu Ermenistan devletine karşı bu denli düşmanca, kin dolu ve akla-vicdana sığmaz YALAN’la harmanlanarak sunulmuş UYDURMA bilgilerin birarada olmasından bir insan olarak bayağı ürperdim diyebilirim.…

Garbis Altınoğlu: Kürt Ulusal Hareketi ve Geçmişle Yüzleşmenin Dayanılmaz Ağırlığı

“Bütün ölmüş kuşakların geleneği, yaşayanların beyinleri üzerine bir karabasan gibi çöker.” Karl Marks

“Kürtler’de ağırlıklı yaşanan, kendi egemenleri ve sömürücülerinin sahip oldukları bir devletten ziyade, başka etnik kökenden hanedanlar veya sınıfların hakim oldukları devletlere ortak olmaktan, en kötü uşaklığa kadar giden bir siyasî tarihin resmîyet kazanmasıdır.” Abdullah Öcalan

Giriş

Ben bu yazıda PKK’nın, Kürt halkının ya da toplumunun tarihinde önemli bir yer tutan kirli bir geleneğe sahip çıkma ve özü, Kürt halkının/ toplumun feodal önderlerinin Osmanlı-Türk gericiliğiyle işbirliği yapma olan bu geleneğini sürdürme eğilimi üzerinde duracağım.…

David Gaunt: Asuri Soykırımı

Geçen ay, yani Mart’ın 11’inde İsveç Parlamentosu, I. Dünya Savaşı sırasında gerçekleştirilen Ermeni, Asuri, Süryani, Keldani ve Rum soykı­rımlarını tanıyan bir önergeyi kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti’nin buna yönelik resmi tepkisi, büyükelçisini geri çağırmak ve İsveç hükümetine baskı yapmak biçiminde gelişti. Söz konusu diplomatik krizden buradaki herkes muhtemelen haberdardır. Fakat ben, diplomatik krizin, İsveç parlamentosunun neyi kabul ettiğine dair bilgileri bir biçimde gizlediğini dü­şünüyorum.…