Ümit Kardaş: Ezidiler: Acı ile özdeş bir tarih

IŞİD’in 2014’te Irak’ın Musul kenti yakınlarındaki Şengal bölgesine ve Ezidi yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda binlerce kişi öldürüldü, 6 binden fazla kadın ve çocuk esir alındı. Katliamın sorumluları ise hesap vermedi.

IŞİD üyesi 27 yaşındaki Irak vatandaşı Taha al-J, yabancı bir terör örgütü üyesi olmak, insan öldürmek, insanlığa karşı suç işlemek ve Ezidilere yönelik soykırım iddiasıyla Almanya’nın Frankfurt kentinde hâkim karşısına çıkarıldı.…

Serdar Korucu: Ermeni ve Ezidilerin gözünden ‘Kars’ın kurtuluşu’

30 Ekim, Türkiye’de “Kars’ın düşman işgalinden kurtuluşu” olarak anılıyor. 1920’de Kazım Karabekir komutasındaki ordunun şehri ele geçirmesiyle Kars Türkiye sınırları içine girdi ve şehrin kaderi değişti. Bu süreçte en çok etkilenenlerse Ermeniler ve Ezidiler oldu.

Çarlık Rusya, 93 Harbi olarak da bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rusya Savaşı sonucunda imzalanan Ayastefanos Antlaşması ile Kafkas cephesinde Batum, Çıldır, Kars ve Bayezid sancaklarını topraklarına kattı.…

Güley Bor: Toplumsal Travmayı Belgelemek: Êzidîler ve Soykırım

Mayıs 2017’de yayımlanan bir çalışmaya göre 3 Ağustos 2014 ve devamında IŞİD’in Şengal’de gerçekleştirdiği soykırım sonucu 10 bin Êzidî [1] ya infaz ya da açlık ve susuzluktan hayatını kaybetmiş, 6 bin 500 kadın ve kız çocuğu kaçırılmıştı [2]. 2 bin 500 kadının hala esaret altında olduğu düşünülüyordu [3]. O dönemde Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin, şu an ise Irak Federal Devleti’nin kontrolü altında bulunan Şengal’de yaşayan Êzidîler soykırıma uğramış ve bütün dünya izlemişti.…

Ermeni ve Êzidîlerin ‘ölüm yolunda’ yaşam filizleniyor

Rakka’dan Dêra Zor’a uzanan çöller, Ermenilerden Êzidîlere uzanan bir ölüm yolu. Ermeni Soykırımı’ndan Êzidîlerin 73’üncü Fermanı’na kadar izler taşıyan bu yol, QSD operasyonlarıyla tarihi günler yaşıyor.

Bazı fotoğraflar insan beleğinde müthiş bir hatırlatmaya gider. Olayı hatırlatır, yüzyıllık acıyı hissettirir. O tarihe, o ana götürür. Düşünmeye başladıkça geriye gider hafıza. Bir yolcu gibi geçmişe yol alınır.…

Ayhan Aktar: “Kıymetsiz” askerler: Çanakkale Cephesi’nde Yezidîler

Osmanlı İmparatorluğu’nun Van, Musul, Halep ve Diyarbakır vilayetlerinde yoğunlaşmış olan Yezidî nüfus, 1840 yılında çıkan askerlik mükellefiyetiyle ilgili yasadan rahatsız olmuşlardı. 1849 yılı Ağustos ayında, Yezidîlerin temsilcilerinden oluşan bir grup İstanbul’a gelmiş ve kendilerinin “haric-i mezhep” olduklarını –yâni Müslüman olmadıklarını!– ve bu nedenle aynen gayri Müslimler gibi “bedel” ödeyerek askerlik mükellefiyetinden kurtulmak istediklerini belirtmişlerdir.…

Amed Gökçen: Ezidiler O “Y” Harfi Yüzünden Hep Katliama Uğradı

Ezidiler neden binlerce yıl katliama uğradı? Türkiye’den neden göçtüler? Yüzlerini güneşe neden dönüyorlar? Türkiye’de kalmaları mümkün mü?

IŞİD, Irak’ta Ezidilerin yoğun olarak yaşadığı Şengal’e saldırısının ardından onbinlerce Ezidi göç yollarına düştü.

Bir bölümü Irak’ın farklı illerine, bir bölümü Rojava’ya sığınırken binlercesi de Türkiye’ye geldi. Silopi, Midyat, Viranşehir gibi yerlere dağılan Ezidilerin akıbeti henüz belli değil.…

Serdar Korucu: Ermeni Soykırımında Bir Koruyucu Dağ: Şengal/Sincar

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 24 Nisan’ı 25 Nisan’ı bağlayan gece hava harekatı düzenlediği yerlerden biri Ankara’dan yapılan açıklamada yer aldığı ismiyle Sincar, yaşayanlarının adlandırmasıyla Şengal’di.

Ezidilerin tarih boyunca etraflarında yaşadıkları üç dağdan biri olan Şengal, son olarak IŞİD’in işgali ile dünya kamuoyunun gündemine gelmişti. Bugünse bölge Barzani yönetimi ile PKK arasında gerilim noktalarından biri.…

YAŞAR BATMAN: EZİDİ KÜRTLERİN ÖLÜMSÜZ AZİZESİ, BEGE

Dinsel yönden alt kültür olarak değerlendirilen Urfa (Y)ezidilerinin, devlet ve toplumsal çoğunluktan kendi kültürel kimliklerine gelen her türlü baskıcı dayatmalar karşısında, dinsel kimliklerini koruyup koruya­madıkları, korumuşlarsa bunu nasıl başarmış olduklarının belirlenmesi sorunundan yola çıkan bu sözlü tarih çalışmasında, Urfa (Y)ezidilerinin yaşadıkları acıları gün yüzüne çıkarılarak, devletin ve çoğunluğu oluştu­ran Sünni Müslüman toplumun bu konudaki sorumluluklarının bilincine varmalarının sağlanması, ardından da devletin geçmişiyle yüzleşerek öz eleştiri yapmasının gerekliliğinin ortaya konması amaçlanmıştır.…

Ümit Kardaş: Ezidi soykırımı

Ümit KardaşTatil dönüşü sizlere gezdiğim yerlerden söz ederek merhaba demek istiyordum. Ancak yanı başımızda yaşanan ve hatalı dış politikalar sonucu içimize kadar sirayet eden olayların ağırlığı buna imkân vermedi.

IŞİD zulmü ve katliamı, Ezidilere karşı, insanlığa karşı suça hatta soykırıma dönüştü. Irak’ın Musul bölgesinde ve Sincar Dağı eteklerinde yaşayan Ezidiler, IŞİD’in İslam’a geçmedikleri takdirde öldürülecekleri tehdidi üzerine Şengal Dağı’na sığınmaya çalıştılar.…

Soykırımın son sığınağı Sincar da düşerse

Baron Tomas ile çok kere Mardin’deki sözde “Şahkulu” Konağı’nın tarihi üzerine çok kez sohbet etmişliğimiz olmuştur.

Tomas Beyin babası, bu konakta doğmuştu.
Mardin’de Alman ve Osmanlı zabitlerinin ortak bir karargahı vardı. (Bu karargahın resmini, Prof. Verjine Szanlian’ın 700 tanıklığı içeren, “Ermeni Soykırımı” başlıklı, mufassal sözel tarih çalışmasının kapağına koymuştur. Merak eden oradan görür.)…