David Vergili: “Gök Neden Yıkılmadı Başımıza Bilmiyorum”

1915 yaz aylarından itibaren, Turabdin bölgesindeki şehir ve köylere, diğer taraftan Van, Hakkari ve Urmiye üçgeninde sistematik devlet ve yerel milislerin katılımı ve tertiplenmesiyle bölgede varlıklarını yüzyıllardır sürdüren Süryaniler benzersiz bir şiddetin ve vahşetin kurbanları oldu.

Osmanlı İmparatorluğu’nun batı ve Karadeniz kıyılarında bulunan Ermeni ve Pontos Rumları’nın maruz kaldığı zülum, doğuda ve gözlerden uzak bir şekilde Süryanileri hedef almıştı.…

Bircan Değirmenci: Kaybolan Dillerin İzinde – Keldanice

Dünyada birçok dil tehlike altında ve her geçen gün yeryüzünde konuşulan dillerde azalma yaşanıyor. Dillerin kaybolmasındaki en önemli etkenlerden biri “bilenlerin konuşmaktan vazgeçmesi.”

UNESCO verilerine göre bir dil, konuşanlarının azalması ve yeni kuşaklara aktarılmaması nedeniyle kaybolma riskiyle karşılaşıyor. Genellikle başka bir dilin üstünlüğü ve gücü altında ezilen diller “askeri, ekonomik, dini, kültürel veya eğitim mecburiyetleri ile topluluğun kendi diline olumsuz yaklaşımı” nedeniyle baskı altına alınınca tükenmeye de yüz tutuyor.…