Etiket arşivi: Yakubi Süryaniler

Tomas Çerme: YAKUBİ SÜRYANİLERİN MARDİN ERMENİLERİNE DÜŞMANCA YAKLAŞIMI

Tomas CermeMardin Ermenilerine olan düşmanca yaklaşım, Yakubi Süryaniler ve Mardin Müslümanlarının aldığı ortak gizli karardır. Mardin Ermenilerinin zenginliği, şehrin Müslüman ve Yakubi Süryani toplumlarının iştahını kabartmıştır. Bu iki toplumun merkezi yönetim ile olan yakın ilişkileri, 1915 Ermeni kırımında da yerel yönetim ile beraber çalışma zeminini oluşturmuştur.

Hatta İttihat ve Terakki Cemiyetinde, aktif rol almış olan Yakubi Süryaniler, Soykırım sürecinde Mardin şehri ve kırsalında öldürülen ve sürülen Ermeni’lerin taşınır ve taşınmaz mal varlıklarını talan etmişlerdir.… Devam >>

Tomas Çerme: Yakubi Süryaniler tarihlerini doğru okumalıdırlar

Tomas CermeUzun soluklu bir araştırma nitelikli, güçlü ve doğru kaynaklar kullanarak yazılan Süryaniler’e dair y yazımda eleştirel bir üslup bulunmamaktadır. Yörenin topluluklarından geleneksel açıdan güçlü milletlerin küçük toplulukları sürekli etkilediklerini bilinmekte olduğunu aklımızda tutarak sözlerimize başlamak isteriz.

Ne bilginizin ne de kaynaklarınızın yeterli olmadığını biliyoruz.[i] Yakubi Süryani toplumuyla ilgili ciddi ve eski kaynaklarınızın olmadığı herkesçe bilinmektedir.… Devam >>

Tomas Çerme: YAKUBİ SÜRYANİLERDE KİMLİK SORUNU

Tomas Çerme

I. Justin (518-527) ve I. Justinanus’un (527-565) hükümranlık sırasında bu tutum temelinden değişti. 519 yılında bu yeni kilise eşi görülmemiş bir yıkım geçirdi. Antakyalı Monofizit patrik Seweryos ve Nastur 518, 538 ve bütün (Suriyeli) Süryani piskoposların sürgün edilmeleri karalaştırıldı. Ancak Justinianus’un eşi Teodora imparatordan sürgün edilen İskenderiyeli Monofizit patrik Teodosiyus’un iki misyon piskoposunu kutsamasını izin vermesini istedi ve dileği yerine geldi.… Devam >>