Cüneyt Bender: Gramsci: “Kayıtsızlardan nefret ediyorum”

20. yüzyılın en önemli Marksist düşünürlerinden Antonio Gramsci’nin kitleleri “taraf” olmaya davet ettiği bu metin hâlâ güncelliğini koruyor.

Kayıtsızlardan nefret ediyorum. Frederich Hebbel gibi, yaşamanın taraf tutmak olduğuna inanıyorum. Kimse, toplumun dışında yalnızca insan olarak var olamaz. Gerçekten yaşamak yurttaş olmaktır, iştirak etmektir. Kayıtsızlık irade kaybıdır, asalaklıktır, korkaklıktır. Kayıtsızlık yaşamak değildir.…

Foti Benlisoy: ‘Kahrolsun istibdat’ ve patrisyen antifaşizm

Birkaç hafta evvel Budapeşte Kent Konseyi, şehrin bir parkında bulunan György Lukács’ın heykelinin sökülmesi, yerine de Macaristan’ın kurucusu sayılan I. Stephen’in bir heykelini koyma kararı almış. Neofaşist Jobbik partisinin bir temsilcine ait olan ve hükümetteki otoriter-popülist Fidesz partisinin de desteklediği öneri, Lukács’ın komünist kimliği ve Yahudi kökleriyle alakalı. Haberi aktaran Macar yazar, “Bir felsefecinin heykelini kaldırmak mı?…

Foti Benlisoy: Aptalların antiemperyalizmi ve ‘faşizm mekaniği’

1 Ocak 1914’te Van’da, Alman sosyal demokrasisinin “kurucu atalarından” olan ve 13 Ağustos 1913’te hayata veda eden August Bebel için bir anma etkinliği düzenlenir. Van’da Ermenice basılan “Askhatang” (Emek) dergisine göre etkinlikte “Sosyalizm Çağında Burjuvazi”, “Karl Marx ve Eseri” başlıklı konuşmalar yapılmış, Bebel’in hayatı ve mücadelesinden kesitler aktarılmıştı. Toplantının sonunda bir flüt-piyano keman topluluğunun gerçekleştirdiği müzik dinletisinde Mozart, Chopin ve Wagner’in eserlerinden pasajlar çalınmıştı.…

Foti Benlisoy: ‘Esas düşman içeridedir’

Sosyalist antimilitarizmin abidevi ismi Karl Liebknecht, “sürdürdüğü amaçlar ve görevleri bakımından, dış siyaset iç siyasetin devamı, uzantısından başka bir şey değildir. Birbirlerini destekler ve tamamlarlar; dış siyaset iç siyasetin araçlarını ve yöntemlerini kullanır, iç siyaset de dış siyasetinkileri kullanır” diye yazar. Liebknecht “iç” politika ve “dış” politika arasındaki sınırları bilinçli olarak silikleştirerek militarizmin sadece bir devletin rakip devletlere karşı yürüttüğü savaş siyasetinin bir ürünü olmadığını, dışa yönelik militarizmin içe dönük militarizmin bir devamı, tamamlayıcısı olduğunu vurgular.…

Garbis Altınoğlu: Apoizmin Tatsız Meyveleri

Özgür Gündem’in 17 Nisan 2015 tarihli sayısında Hüseyin Ali adıyla yayımlanan ve Öcalan’ın ve PKK’nın yaklaşımını temsil eden “Kapitalist Modernite ve Ermeni Soykırımı” başlıklı yazı şu doğru saptamayla başlıyor:

“Şu açıktır ki, 1915’te gerçekleşen bir soykırımdır. Bunun tartışılacak yanı yoktur. 1915 yılında Ermenilere yapılanlar ve sonuçları soykırım değilse o zaman soykırım kavramını sözlükten çıkarmak lazım.…

YÜKSEL TAŞKIN: Komploculuk ve sol

“İran’daki siyasal tartışmalar şu tür terimlerle doludur: komplo, casus, hıyanet, bağımlı, dış tehlike, dış güçler, yabancı etki, sırlar, entrikalar, kukla, işbirlikçi, emperyalizmin uşakları, perde gerisi.” Bu ifadeler, İran siyasi tarihine dair parlak çalışmaları olan Ervand Abrahamian’ın Humeynizm başlıklı kitabından alındı. Buradaki tasvirin ülkemiz entelektüel iklimini de birebir yansıttığı dikkatlerden kaçmamıştır. Komplocu düşünme eğilimi her ülkede az çok var olmakla beraber, asıl olarak güven meselesinin yoğun yaşandığı yerlerde daha ciddi bir mesele olarak karşımıza çıkıyor.…