Rene Pure: İzmir ’in Akıbeti

Fransız gazeteci, yazar Rene Pure 1922 ’de “İzmir ’in Akıbeti” belgesel kitabını Paris ’te yayınlamıştır. Bilindiği gibi Sevr Anlaşması 10 Ağustos, 1920’de imzalanmış, ancak Kemalistlerin Ankara hükümeti Anlaşmayı tanımayıp, ayrıca Fransa, İtalya ve özellikle de Bolşevik Rusya’dan (10 milyon Ruble değerinde altın, silah ve cephane) aldığı destekle Kilikya ’da Ermenilere, Doğuda Ermenistan Cumhuriyeti ’ne, Batıda ise Yunanlılara karşı saldırıya geçmişti. 1922’de

Mark Twain: 1861 Şam Katliamı

MARK TWAIN (1835 – 1910) Amerikalı ünlü yazar. Eserleri dün­yada, Ermenice de dahil olmak üzere, birçok dile tercüme edilmiştir. 1867 ’de Mark Twain, henüz 32 yaşında genç bir gazeteciyken, “Sacramento Union” Gazetesinin muhabiri olarak “Quaker-City” gemisiyle, altı aylığına Avrupa yolculuğuna çıkar. Yolculuk sırasında edinmiş olduğu izlenimleri 1869’da “Ülke Dışındaki Saf insanlar” başlığı altına ayrı bir kitap halinde yayınlar.