HAKKÂRİ SANCAĞI

HAYATTA KALAN KHAME HAREYAN’IN, HAKKÂRİ SANCAĞININ ÇÖ- LEMERİK KAZASINDAKİ KHANANTS KÖYÜ KATLİAMIYLA İLGİLİ TANIKLIĞI

3 Ağustos 1915, Hin Nakhicevan

Anlatan, Khame Hareyan, 50 yaşlarında bir kadın, Culamerik’in (Çölemerik, Hakkâri) (Van vilayeti) Khanas köyünden, günümüzde Hin (eski) Nakhicevan’da yaşamaktadır.

Tiar’daki Süryaniler, 1915 Mayısının başlarında Kürt eşkıyalar tara­fından katledildi.

Süryanilerin dinî ve siyasi lideri (8) Mar Şimon, Tiar katliamını duyarak kaçmıştı zaten. Kaçmadan önce, Ermenileri ve bizim köylüleri de (Kha­nas), Boğanis’te toplanmaları konusunda uyarmıştı. Biz de, Süryanilerin katledildiğini duyarak, orada toplanmayı uygun gördük. Biz oraya git­meden önce Süryaniler terk etmişti, fakat sonra geri geldiler. Artoşlu9, Faraşin’in ve Culamerik’in Kürtleri silahsız halkın üstüne çullandı. Halk mallarını, sığırını, koyununu bırakıp, başını kurtarmanın çaresine baktı. Yüzlerce kişi, özellikle kadın ve çocuk, katledildi. Onlarca silahlı ada­mımız, Süryanilerle birlikte günlerce öz savunma işini tertiplediler, fakat burada da yüzlerce ceset serildi, birçoğu suda boğuldu.

Halk bu şekilde, Başkale sınırlarına kadar kırıldı, Rus ordusu burada Kürtleri yendi ve kaçırdı.

Halkın kalan kısmı Kafkasya’ya göçtü ve şimdi Yerevan ve çevresi­ne, Gandzak, Ecmiadsin’e ve daha başka yerlere dağılmıştır.

E MA, fon 227, liste 1, dosya 424, yapraklar 2 arka yüz, orijinal, el yazısı.