Tomas Çerme: ASURLAR

Ülke veya ulusların tarihi incelenirken, geçirilen sürecin belli bir dönemin veya sürecin sabit bir döneminden itibaren değil, bilinen en eski tarihi belgelere dayanarak ve filolojik araştırmalarla saptamak gerekir. Bu belgeler arkeolojik araştırmalarla elde edilen kültür ve uygarlık buluntuları çivi veya hiyeroglif yazılı tabletler kaya yazıtları ile çağdaş bilim adamlarının eserleridir. Arkeolojik araştırmalarla elde edilen kültür ve uygarlık ürünleri eski halkların geçirdikleri aşamalarla günümüzdeki yaşam şekli arasında bağlantıyı sağlayabildikleri için önemlidir.…

Marta Sömek: Doğu Süryanileri ve 1924 Hakkari Sürgünü

İsa’yı ilk kabul eden halk olan Süryaniler, Doğu ve Batı Süryanileri olmak üzere ikiye ayrılır. Süryaniler İsa Peygamber’e Mesih; yani kurtarıcı derler, aynı zamanda tanrının oğlu olarak da kabul ederler. Kiliselerinin farklarını birbirinden ayırmak için zamanla Nasturi, Keldani, Maruni, Melkit gibi topluluklara bölünürler. Kadıköy Konsili’nde Doğu Süryani Patriği Nestorius ise, İsa’nın salt insan olduğu, tanrının bölünemeyeceği ve bu sebeple de ortak sonsuzluğa sahip olmadıkları görüşünü savunur.…

Asuriler savaş cephesinde

Türk ordusunun saldırısı altındaki Til Temir’de Asuri savaşçılar da direniyor. Asuri Askeri Meclisi ile birlikte Asuri İç Güvenlik Güçleri ve Heres El Xabur Güçleri, ön mevzilerde işgalci Türk ordusuna karşı savaşıyor.

Asuri İç Güvenlik Güçleri (Naturo) Komutanı Robert Îşo, Asuri ve Ermenileri katleden faşist zihniyete karşı mücadeleyi büyüteceklerini vurgulayarak, “QSD ile birlikte halkları katliamlardan koruyacağız” dedi.…

Til Temirli Asûriler: Yeniden göç etmek istemiyoruz

İşgalci Türk devleti ve ona bağlı çete gruplarının Kuzey-Doğu Suriye’de saldırılarının yoğunlaştığı merkezlerden biri olan de Asûrî, Arap ve Kürtlerin bir arada yaşadığı Til Temir kenti.

DAİŞ çeteleri, 2015’te Habur hattı boyunca Til Temir’e bağlı köylere düzenlediği saldırılarda onlarca Asûrî yurttaş katletmiş, yüzlercesi de kaçırılmıştı. YPG/YPJ savaşçılarının o zaman yaptığı müdahaleyle binlerce Asûrî katliamdan kurtarılmış ve çeteler püskürtülmüştü.…

David Gaunt: Sahnenin Hazırlanması: Kürtler Hakkari Asurilerini Yok Etmeye Başlıyorlar

Birkaç istisnayla, güneydoğu Anadolu’daki Süryani ve Ermeni yerleşimleri, Kürtlerin nüfusun çoğunluğunu oluşturdukları ve ağa denilen Kürt reislerin yerel siyasi gücü ellerinde bulundur­dukları bölgelerdi. Modernlik Öncesi zamanlarda, Süryaniler ve Kürtler birbirlerine yakın yerlerde yaşarlardı. Geleneksel olarak, Asur dini lider Mar Şimun’un, yönetimde Hakkâri emirinden sonra geliyor ve yokluğunda emire vekâlet ediyordu. Diyarbakır vila­yetinde birçok Kürt aşiret konfederasyonunun Süryani üyeleri vardı.…

Asuriler Irak’ta özerklik istiyor

IŞİD’ın Musul ve Irak’ın bazı yerleşim birimlerini ele geçirmesinden sonra bölgede yaşayan Asurilere yönelik baskı ve saldırıların arttığını belirten İsveç Asuri Federasyonu, Irak’ta yaşayan Asuri Halkıyla dayanışmak için Stockholm’un Södertälje ilçesinde bir gösteri düzenledi.

Ellerinde Asuri bayrakları ve Asurilere yönelik baskı ve saldırıları protesto eden doviz ve pankrat taşıyan yüzlerce kişinin katıldığı gösteride bir konuşma yapan Asuri Fedarasyonu Başkanı Afram Yakoub, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra sınırların yeniden çizilmesinin ardından bölgenin kadim halklarından olan Asuriler üzerinde baskı ve saldırıların arttığını, direniş gösterenlerin katledildiğini ve mabetlerinin yıkıldığını belirtti.…

Şırnak’lı Asuriler 21 yıl sonra topraklarına döndü

Şırnak’ta 1990’lı yıllarda köyleri boşaltıldıktan sonra Avrupa’ya gitmek zorunda kalan Asuriler, 21 yıl sonra topraklarına dönmeye başladılar. Silopi ilçesine bağıl Köseler köyünde, köyleri boşaltıldıktan sonra Avrupa’ya gitmek zorunda kalan 3 Asuri aile, köylerine dönmeye başladı.

Köy edönenlerden Gurgis Kucum, Belçika’da 21 yıldır köy özlemiyle yaşadıklarını söyledi. Uzun yıllar sonra geldikleri köylerini yeniden inşa etmeyi amaçladıklarını dile getiren Kucum, topraklarına dönme kararını çözüm süreciyle birlikte aldıklarını belirterek, “Köyümüzün boşaltılma sebebi herkesçe biliniyor.…