Aycan Solmaz: Ermeni öncü kadın Zabel Yesayan’ın anısına

“Kadınlar nereye gitti?” Bu soruyu Merih Hovnanyan Ermeni kadınlarına dair bir makalesinde başlık yapmış. Ben de bu soruya sohbetlerin birinde tanık olmuştum. Karşısındaki insanın gasp edilen Ermeni malları ve gayri mülklerine dair kendince ve tabii ki de devlet aklıyla açıklamasına karşı ona, “sen mal mülklerden bahsediyorsun da ben sana bir soru sorayım o mal ve mülk bir şekilde başkasına geçse de, harabe olsa da orada.…

Cumartesi Anneleri, kaybedilen Ermeni aydınlarını andı

Cumartesi Anneleri, gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerinin yargılanması talebiyle 683. kez Galatasaray Meydanı’nda toplandı. Cumartesi Anneleri, bu haftaki oturumlarında 24 Nisan Ermeni Soykırımının 103. yılı vesilesiyle Şair Taniel Varujan şahsında, gözaltına alındıktan sonra kaybedilen İstanbullu Ermeni aydınları andı.

Cumartesi Anneleri 683. hafta oturmasında, 24 Nisan 1915 Ermeni Soykırımında hayatını kaybeden Ermeni aydınları andı.…

Nesim Ovadya İzrail: 107 Yıl Önce Osmanlı Meclisi Mebusanı’nda “Zina” Konulu Oturum

107 yıl önce Osmanlı Meclis-i Mebusan’ında ceza kanunu tartışılırken zina meselesini Ermeni Mebus Krikor Zohrab gündeme getirmişti. Zohrab’ın zinanın ceza kanundan çıkarılması gerektiği, kadın erkek eşitliğinin kurulması yönünde yaptığı tarihi konuşmayı, Nesim Ovadya İzrail’nin “1915 Bir Ölüm Yolculuğu – Krikor Zohrab” (Pencere Yay. 2011) adlı kitabından aktarıyoruz.

‘Zina’ Üzerine Sözleri

Nitekim 18 Nisan 1911 tarihinde ceza kanunu tartışılırken “Zina” maddesinin baştan ele alınması konusunda ısrar eder.…

Necati Abay: Ermeni Soykırımında öldürülen Ermeni gazeteci, yazar ve aydınların listesidir…

24 Nisan 1915’te, İstanbul’da Osmanlı İmparatorluğu’nun İttihat ve Terakki hükümetince Ermeni tehciri (sürgün) için düğmeye basıldı.

24 Nisan 1915, Ermeni ulusu ve dünya halklarının belleğine Ermeni soykırımının başlangıç tarihi olarak kazındı.

1915-1917 yılları arasında İttihat ve Terakki yönetimine bağlı dönemin kontrgerilla örgütü olan Teşkilat-ı Mahsusa çetelerince 1 milyon civarında Ermeni katledildi.…