Sait Çetinoğlu: Savaş Sonrası Osmanlı Basınında 1915 soykırımı (1918-1919)

Kasım 1918’den itibaren İttihat ve Terakki (İT) kabusu ve baskısının bir dereceye kadar kalkmasının üzerine gazeteler  biraz nefes alabilmeleri  üzerine  sessizliği[i] bozmuşlar ve  kaybedilen savaş, savaşın sorumluları, savaş içinde yok edilen Ermeni halkı, 20. Yüzyılın ilk büyük soykırımı ve bu soykırımın sorumluları üzerine yazmaya başlamışlardı. Gazeteler İT döneminde cereyan eden katliamların yanında Soykırımda rolleri olan kişilerin ve İttihat ve Terakki Cemiyeti yöneticilerinin yargılanmasını isteyen birçok makaleler yayınlamışlardır.…

Sait Çetinoğlu: 100 yıl mücadele insanlığın umudu oldu

Ermenistan’ın başkenti Yerevan, Ermeni Soykırımı’nın yüzüncü yıldönümü vesilesiyle geçen yıl birincisi düzenlenen ‘Soykırım Suçuyla Mücadele Global Forumu’na bu yıl da ev sahipliği yaptı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen akademisyenler, bilim insanları, sosyologlar, tarihçiler, toplumbilimciler, siyasi temsilciler ve insan hakları savunucularının katıldığı uluslararası forumun bu yılki oturumunda, soykırımdan kurtularak hayatta kalanlar ile mülteci ve göçmen konumuna getirilen mağdurların sorunları ele alındı.…

Özlem Galip: Ermeni Soykırımı: Yüzleşmeme değil yüzsüzleşme!

“Yeryüzünün dört bir yanına “savrulmuş” Ermeni ulusunun tarihinde çok önemli bir kara gündür, 24 Nisan. Üç-beş Ermeni yan yana gelmeye görsün, alırlar ellerine pankartları, dökülürler sokaklara hemen. Nedir bütün bunların sebebi, niçin yollara düşer bu insanlar 24 Nisan’da?”

Hrant Dink, 1996 yılının Nisan ayında Agos’ta yayınlanmış “23 buçuk Nisan” başlıklı yazısında bu şekilde sıralar sorularını.…

101’inci yılında Soykırımla yüzleşme çağrısı…

Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe Platformu, Avrupa Irkçılık Karşıtları Hareketi (EGAM), İHD ve Nor Zartonk, Ermeni Soykırımı’nın 101’inci yıldönümünde soykırımda yaşamını yitirenleri anmak ve Türkiye’ye soykırımla yüzleşme çağrısı yapmak amacıyla Kabataş İskelesi’nde bir araya geldi. Buradan ellerindeki pankart ve dövizler ile çalınan Ermeni müzikleri eşliğinde tekneyle; 24 Nisan 1915 tarihinde tutuklanan Ermeni aydınların Anadolu’nun içlerine, ölüme gönderildikleri tren istasyonu olan Haydarpaşa Garı’na geçti.…

KNK Yürütme Konseyi: OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN 1915 YILINDA YAPTIĞI SOYKIRIM KABUL EDİLSİN

Osmanlı imparatorluğu ve işbirlikçileri 1915 yılında Mezopotamya ve Anadolu coğrafyasında yaşayan yerli Hıristiyan halklara karşı büyük bir soykırım yapmıştır. Yüksek sayıda Êzîdî Kürt de onların bu jenosîd eylemîne maruz kaldı. Bu soykırımla Osmanlı ordusu, İttihat ve Terraki cemiyetinin yöneticileri, Teşkilati Mahsusanın çeteleri, Hamidiye alayları ve Osmanlı ordusunda görevli bazı Alman subayları insanlığa karşı bir suç işlemişlerdir.…

Muzaffer Kaya: Ermeni Soykırımı ve Sol Tarih Yazımı Üzerine

Bu oturumda felsefi olmaktan çok tarihsel ve güncel boyutları olan bir tartışma yapacağız. Nejat’ın Menkıbe’de ve diğer yazılarındaki sola ilişkin tartışmaları açmaya çalışacağız. Ben biraz daha geçmişe giderek Nejat’ın Ermeni soykırımı üzerinden solla yaptığı tartışmaya değineceğim ve sol tarih yazımındaki boşluklar üzerinde duracağım. Bu Nejat’ın Paramaz ismini almasıyla alakalı bir şey.…

Sarkis Hatspanian: 100 YILDA 100’LEŞEMEDİĞİNİZ SOYKIRIM SUÇUNA DAİR DURUŞUNUZUN “KABAHATİNİZDEN BÜYÜK” OLDUĞUNU BİLE İDRAK EDEMEYECEK KADAR CAHİL OLAMAZSINIZ !

Sarkis HatspanianDeğerli soydaşım Hovsep Tokat’ı(1) 1993 mayısında Karabağ özgürlük mücadelesinde büyük desteğini edindiğimiz Sivas Zaralı yurtsever bir arkadaşımın cenazesine katılmak için bulunduğum Los Angeles’te tanıdım. 1986 yılında doğup-büyüdüğü toprakları terketmek zorunda kalan yüzbinlerce Ermeni gibi, o da eşi ve iki çocuğuyla göç ettiği bu ellerde hayata sıfırdan başlayarak, insanüstü çabalar harcayıp, hem emeğiyle ayakta durma savaşını, hem de ulusal kimliğine sıkı sıkı sarılarak benliğini yaşatma mücadelesi veren sıradan insanlarımızdandı.…

Sait Çetinoğlu: Mardin’de Katliamlar ve tehcir

Sait ÇetinoğluCephe ile alakası olmayan bu bölgeden gayretli bir şekilde asker toplanır ve tekâlifi harbiye marifetiyle de Hıristiyanların ekonomik gücü kırılmaya ve tüketilmeye çalışılır. Bu sırada idari görevlerde bulunan gayrimüslimler görevlerinden azledilir­ler. Bu gelişmeler Hıristiyanları derin endişelere sevk eder. Hıristiyan ahalinin endişelerini gidermek ve olağanüstü bir duru­mun olmadığını göstermek amacıyla İttihat bir hileye başvurur.…

Sarkis Hatspanian: 100 YILDA YÜZLEŞİLEMEYEN SUÇUN MUHASEBESİNİ YAPMANIN ZAMANIDIR !

2015’in biz Ermeniler için özel bir yıl olduğu pekâlâ bilindiği halde, olur da bilmiyormuş edalarındakilere de duyurmak için bir-iki yıl öncesinden neredeyse “bakın size şimdiden söylüyoruz, duruşunuzu ona göre belirleyiniz” türünden çabalarla sağır sultana bile duyurduğumuz bilinmektedir.

2015 aslında, o kadar bizim için değil, ne kadar ki hâlâ kanayan yaramızı sarma çabalarında bulunma, acımızı paylaşabilme insanlığını göstererek insanlaşma evrelerindeki eksiklerini tamamlama ihtiyacı olanlar için “100 yılda bir ayaklarına gelen” bir fırsat olma önemini taşıyordu.…