Kurtarıcı Sultanlar ve Hoşgörülü Türkler: Osmanlı Yahudi Tarihini Yazmak, Ermeni Soykırımını Reddetmek

1990’ların sonlarında bir yüksek lisans öğrencisi olarak ilk anılarımdan biri, Osmanlı ve Türk araştırmaları alanında ilerlemek istiyorsam, Ermeni soykırımı hakkında konuşmaktan ve yazmaktan uzak durmam gerektiğinin söylenmesiydi. Başka bir deyişle, Hayfa Üniversitesi’ndeki lisans yıllarımda öğrendiğim (ve İsrail okul müfredatına entegre edilmekte olan) katliamlar, birçok ABD üniversite koridorunda tartışılamayacak kadar tabu olarak görülüyordu.…

M. Ender ÖNDEŞ: Bir ‘Furtuna’ vurdu bizi, dört bir yana savurdu

“Şehirde ne kadar çok Yahudi, ne kadar çok Çingene, ne kadar da Rum bozuntusu var! Çarşıdaki dükkânların levhalarını okuyoruz. Onda dokuzu bizi sinirlendiren nankör ve kahpe milletin isimlerini taşıyor. Kuvvetli olduğumuz zaman karşımızda köpekçe yaltaklanan, bozgun çağlarımızda küstahlaşıp düşmanlarımızla birleşen tarihin bu hain ve p.ç milletini artık aramızda yurttaş olarak görmek istemiyoruz…”

1933 sonlarında Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) ile birlikte yaptığı Çanakkale gezisinin izlenimlerini böyle yazıyordu Nihal Atsız… Daha o günlerde, “Türklük bir imtiyazdır; her kula, bilhassa Yahudi gibi kullara nasip olmaz.…

AYŞE GÜNAYSU: Ermeni Soykırımı, Yahudiler ve Türkiye’nin Kirli Çamaşırları

Rıfat Bali yeni bir kitap yazdı. Devlet’in Örnek Yurttaşları – Cumhuriyet Yıllarında Türkiye Yahudileri 1950-2003, (bundan sonra kısaca “Örnek Yurttaşlar”)[1]. Aslında bu kitap Bali’nin ilk baskısı İletişim Yayınları tarafından 1999 yılında yayımlanan, bugüne kadar 7 baskı yapan Bir Türkleştirme Serüveni – Cumhuriyet Yıllarında Türkiye Yahudileri, 1923-1945[2] kitabının devamı niteliğinde. Yani artık elimizde, bir çeşit nehir roman gibi Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren iki binli yıllara kadar Türkiyeli Yahudilerin oldukça ayrıntılı bir varoluş tarihi var.…