AYŞE GÜNAYSU: Düşmanlıklar yol gösteriyor

Devletin karanlık dehlizlerinden zaman zaman gün yüzüne çıkan kirli malzemelerden fışkırıyor: Türk milliyetçiliğinin gözünde kötü, hain, düşman imgesinin bir yüzü Ermeni ise, diğer yüzü kimliğine sahip çıkan Kürt.

Ergenekon davası ve onun uzantıları Kafes Eylem Planı ile Malatya Zirve Katliamı davası şimdilerde kamuoyu gözünde geçerliliğini kaybetmiş durumda. Devletin tepesinde cereyan eden iktidar savaşları sonucunda yüzlerce savcı ve yargıcın görevden alınmasıyla birlikte bu davalar fiilen işlerliğini yitirdi.…

AYŞE GÜNAYSU: Ermeni Soykırımı, Yahudiler ve Türkiye’nin Kirli Çamaşırları

Rıfat Bali yeni bir kitap yazdı. Devlet’in Örnek Yurttaşları – Cumhuriyet Yıllarında Türkiye Yahudileri 1950-2003, (bundan sonra kısaca “Örnek Yurttaşlar”)[1]. Aslında bu kitap Bali’nin ilk baskısı İletişim Yayınları tarafından 1999 yılında yayımlanan, bugüne kadar 7 baskı yapan Bir Türkleştirme Serüveni – Cumhuriyet Yıllarında Türkiye Yahudileri, 1923-1945[2] kitabının devamı niteliğinde. Yani artık elimizde, bir çeşit nehir roman gibi Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren iki binli yıllara kadar Türkiyeli Yahudilerin oldukça ayrıntılı bir varoluş tarihi var.…

Ayşe Günaysu: Yine mi Kürt Mehmet nöbete?

Yelpaze geniş. Bir uçta MHP, onu izleyen CHP, ulusalcılar, ulusalcı sosyalistler, derken öteki uçta demokrat bildiğimiz aydınlar. Hepsi Kürtlere tonları farklı da olsa, kimi açıkça, kimi hafifçe dokundurarak, kimi “dost acı söyler” kıvamında kızmakta. Yelpazenin en koyu tarafındakiler Kürtlerin AKP ile işbirliği içinde olduğu, en açık tonundakiler de “yeterince muhalefet yapmadığı” kanaatini taşıdıkları için kızmaktalar.…

Ayşe Günaysu: Al Erdoğan’ı, vur Türk Tarih Kurumu’na

Kötülüğün en beteri o kadar normalleşti ve biz ona o kadar alıştık ki, “daha az kötü” ile karşılaşınca seviniyoruz. Durumumuz bundan ibarettir. Erdoğan 23 Nisan 2014 günü Ermenilere taziyelerini sundu. En kötülerine, yani “evet yaptık, çünkü hak etmişlerdi” gibi eli kanlı katil ağızlarına, “Ruslarla bir olup bizi arkada vurdular” gibi savaştan yüzlerce kilometre uzakta Eskişehir’deki, Bursa’daki Ermenilerin Der Zor yollarında katledildiklerini saklamaya yönelik saktekarlıklara, “sözde soykırım”, “Ermeni yalanları” gibi hakaretlere o kadar alışmıştık ki, bu açıklama ilk anda bendeniz dahil, birçoğumuzu şaşırttı ve neredeyse sevindirdi.…

Ayşe Günaysu: Kesab 1909

Ekranımda bir gazete kupürü var. Renk, harfler, her şey dizginin dökme kurşun harflerle yapıldığı günlerin kokusunu getiriyor. Tarih 30 Temmuz 1909. Kupür, The Evening News Sdyney adlı, Avustralya’da yayınlanan bir gazete. Başlık şöyle: “KESAP’TA ATEŞ VE KILIÇ”. Nisan ayında Kesab’ın başına gelenler, aynı coğrafyada, aynı günlerde yaşanan, 30 bin Ermeni’nin birkaç gün içinde katledildiği o korkunç Adana katliamının bir parçası.…