Süryanilar: Demokrasi ve özgürlük için tek adam rejimine ‘HAYIR’ diyoruz

Bethnahrin Ulusal Konseyi İsveç temsilcisi Metin Rhawi, AKP-MHP ittifakının hazırladığı anayasanın yetkileri tek kişiye vermesinin baskıların daha da artmasına yol açacağı uyarısında bulundu. Süryanilerin yanı sıra Türk ve Kürtlere de sandığa gitmeleri, demokrasi ve özgürlük için tek adam rejimine Hayır oyu kullanmaları çağrısı yaptı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürürlüğe konulan olağanüstü hal koşullarında demokrasinin rafa kaldırıldığına, medyanın, AKP ve Erdoğan’dan farklı düşünenlerin baskı altına alındığına dikkat çeken Rhawi, en kaygı verici olanın da dış dünyanın olanları sessizce izlemesi olduğunu söyledi.

David Vergili: Süryani Soykırımı

“Doğu rüzgarı bizi savurdu. Herkes canının çektiği yere gittiğinden, yeryüzünde dört bir yana savrulduk.” Süryani bilge Mor Afrem

Mezopotamya uygarlığının kadim halklarından Süryaniler, tarih boyunca farklı zamanlarda farklı egemen güç ve odakların saldırılarına ve yıkıcı politikalarına maruz kaldı. Birinci Dünya Savaşı esnasında, Osmanlı-Türk yöneticilerinin Süryaniler’e uyguladığı soykrım en üst noktayı teşkil etmektedir.…

Tomas Çerme: Süryani Halkı, Dil, Kültür Ve Tarihi Üzerine Düşünceler

Suriye bölgesinde Aramik-Arami1 dilini konuşan, tarihi eskile­re dayanan ve “Siri” adı verilen bir topluluk yaşamaktaydı. Aramiler, MÖ 4. ve 3. yüzyıllarda Filistin ve Suriye’nin yanısıra Harran’da da bu­lunmaktaydı. Aramilerin Yahudili­ğin bir kolu olduğu da söylenmekte­dir. Bölgede konuşulan dil, Arapça ve antik Siri dilinin karışımı bir ya­pıyı ortaya koymaktadır. Ancak 12. yüzyılda antik Siri dili Aramice,2 Ba­tı Süryanileri için de, ölü dil haline gelir.…

PYD Eş Başkanlık Danışmanlığı: Demokratik Özerklik sitemi özellikle hedefleniyor

PYD Eş Başkanlık Danışmanı Dibo, bazı Ermeni ve Süryani kuruluşları tarafından açıklanan raporda PYD ve YPG’ye ilişkin öne sürülen iddiaları yalanladı. Raporu açıklayan kesimlerin BAAS rejimi ile  yakınlığına dikkat çeken Dibo, bu çevrelerin bilinçli olarak Demokratik Özerk Yönetim sistemini hedeflediğini paylaştı.

PYD EŞ Başkanlık Danışmanlarından Sihanok Dibo, bazı Süryani ve Ermeni kuruluşlarının, YPG  ve PYD’nin  Til Temir, Til Hemis ve Hesekê’de Hıristyanların özel mülklerine el koyduğu, gençlerini  zorla askere aldığı ve karar süreçlerine dahil edilmedikleri yönünde öne sürdükleri  iddialara ANF aracılığıyla cevap verdi.…

Haseke’de Süryani ve Ermeni kurumları ile Kanton Yönetimi arasında ihtilaf

Suriye’nin Haseke vilayetinde Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) ilan ettiği Cezire Kantonu’nda ihtilaflar yaşanıyor. Bölgedeki Süryani ve Ermeni kuruluşları yayımladıkları ortak bir deklarasyonla, yeni çıkarılan özel vergi yasasına biat etmeyeceklerini ilan ederek, yöredeki Hristiyan halklara ait olan mülklerin de başkalarının kullanımına tanzim edilemeyeceğini açıkladı.   Süryani haber ajansı AINA’da yer alan habere göre, Kamışlı ve Cezire’deki 16 Süryani ve Ermeni kurumu, Kanton Yönetimi’nin yeni mülk yasası, eğitim müfredatı ve zorunlu askerliğe karşı çıkıyor.…

Cengiz Aktar: Kıyım sirasi Süryanilerde

IŞİD 23 Şubat’tan beri Suriye, Irak, Türkiye sınır üçgeninde Suriye tarafında bulunan 35 Süryani köyüne saldırıyor. Amed Dicle ANF’de operasyonun askerî ayrıntılarının yanında IŞİD’in bu karşı saldırısının YPG’nin bölgeyi IŞİD’den temizlemek hedefiyle başlattığı operasyonda oyalamak ve zaman kazanmak olduğunu yazıyor. (http://firatajans.com/news/til-hemis-zaferi-dais-in-ikinci-buyuk-yenilgisi-amed-dicle) Tur Abdin Platformu ise IŞİD’in Kobani’nin intikamını almaya çalıştığını, keza Türkiye sınırındaki bu bölgenin ele geçirerek lojistik koridor açma hedefiyle hareket ettiğini belirtiliyor.…

Ragıp Zarakolu: Süryani olmanın ağır yükü

Ermeni-Türk Diyaloğu Platformu geçenlerde, kadim dostum ve 12 Eylül faşizmine karşı mücadele arkadaşım Feyyaz Kerimo ile kapsamlı bir görüşme yayımladı. Şimdi onun bir bölümünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Kerimo, ‘Günümüzde Süryaniler kimliklerini nasıl tanımlıyorlar? Bu tanımlayışta geçtiğimiz yıllarda değişiklikler oldu mu?’ sorusunu şöyle yanıtlıyor. Kendi anavatanı olan Bethnahrin’de (Süryanice Mezopotamya) Süryaniler, bir ‘Azınlık’, ‘Dinsel Azınlık’ veya sıklıkla (hatta günümüze dek) bir ‘cemaat’ olarak tanımlanmıştır.…

Taner Akçam: Kürtlerin özgürlüğü, Ermeniler ve Süryaniler için adaletin garantisi değildir

Tarihçi Taner Akçam ile KCK Eşbaşkanı Bese Hozat’ın “Milliyetçi Ermeni ve Rum lobileri” sözüyle başlayan tartışma çerçevesinde Kürt siyaseti ve Ermeni meselesi hakkında konuştuk. Akçam, siyasi geçmişi itibariyle Abdullah Öcalan’ı ve PKK’yı yakından tanıyan gözlemcilerden biri olarak 1970’lerden günümüze Kürt siyasetinde yaşanan değişime de dikkat çekti.

FERDA BALANCAR:  Bese Hozat’ın açıklaması PKK yönetimi için istisnai bir açıklama mıdır?