Sait Çetinoğlu: 1915 Soykırımı Bağlamında Kürt-Ermeni Tarih Muhasebesi

Dostum Hovsep Hayreni’nin çalışmalarını değerlendiren bir sunuş yazmak son derece zordur. Zira O kılı kırk yaran titiz bir araştırmacıdır. Bu bakımdan yazıları üzerinde konuşurken ve yazarken de onun gibi titiz ve özenli olmak gerekir.

Tarihi Ermenistan’da, Ermeni- Kürt – Kızılbaş başta olmak üzere halkların birbirleriyle olan ilişkileri konusunda bir elin parmaklarını geçmeyen araştırmaların yanına Hovsep, kapsamlı, 1915 Soykırımı odaklı yüz yıllık süreci inceleyen, irdeleyen ve yorumlayan bir araştırma eklemiştir.… Devamını oku ...

Garo Paylan: Parti tüzüğünde soykırımın kabulü var

Baruyr Kuyumciyan: En önemli özelliğiniz, Ermeni aday olarak öne çıkmanız oldu. Bu anlamda kişisel kampanyanızda Ermeni toplumuna ulaşabildiniz mi?

Garo Paylan: Ermeni aday olarak görülmenin bir miktar dışına çıkabildiğime inanıyorum. Partideki konumum gereği, parti politikalarını belirleyenlerden ve merkez yönetimdeki eşitlerden birisiyim. Oraya Ermeni olarak sembolik bir şekilde yerleştirilmedim, ben orada ‘Garo’ olarak yer alıyorum.… Devamını oku ...

Ömer Laçiner: Ecdadımıza Dair

Galiba yirmi yıl kadar önceydi. Çocukluk arkadaşım Nişan’ı aramak için gittiğim Feriköy’deki Sivaslı Ermenilerin de müdavimi olduğu hemşehri kahvesinde çok yaşlı bir Ermeni’nin oturduğu masaya ilişivermiştim. Yan masadaki konuşmalarda bir ara “hamaylı” sözcüğü geçti.(1) İhtiyar birden ilgilendi; “bilirim” dedi, “üç yıl taktım”. Masadakiler “Amca sen Hıristiyansın, nasıl olur?” diye şaşırarak sordular.… Devamını oku ...

Antoine Ajoury: TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI IŞİD’İ NASIL VAR EDİYOR VE ASUR MEDENİYETİNİ NASIL YOK EDİYOR

Arkeolog Joanne Farchakh Bajjaly’egöre cihadistler bir taraftan Asur mirasını tehdit edip yok ediyor, diğer taraftan 2000 yıllık Hristiyan bir topluluğu ortadan kaldırıyorlar.

26 Mayıs 2015. İlk perde Irak’ın Musul müzesinde gerçekleşir. Binlerce yıllık onlarca heykel yere atılarak cihadistlerin elindeki balyozlarla parçalandı. Alaycı bir şekilde tüm olanlar filme alındı ve IŞİD teröristleri tarafından internette yayınlandı.… Devamını oku ...

Rıfat N. Bali: Cumhuriyet Döneminde Azınlıklar Politikası

Osmanlı İmparatorluğu’nu devralan ve Kurtuluş Savaşı sonrası kurulan cumhuriyetin ilk yıllarında peşpeşe yürürlüğe konan kanunlar çağdaş ve laik bir Türkiye kurmayı amaçladı. Bu yeni Türkiye Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasî ve idari yapısını tamamen red eden ve bu yapıyı değiştirmeyi hedefleyen bir cumhuriyet rejimi oldu. Cumhuriyetin siyasî ve idari yapılanmasını red ettiği Osmanlı İmparatorluğu’ndan red edemeden devralmış olduğu miras ise azınlıklar oldu.… Devamını oku ...

Tarih ve Siyaset üzerine Yazılar ve Araştırmalar