Ayhan Aktar: Hem tehcir hem soykırım

TUNCA ÖĞRETEN: 1915 öncesindeki Osmanlı nüfus sayımlarına göre, bir milyon 290 bin Ermeni yaşıyordu. 1927 nüfus sayımındaysa bu sayı 100 bin olarak karşımıza çıkıyor. Bu kadar Ermeni’ye ne oldu?

Ayhan Aktar: Resmi görüşe göre, bu insanlar tehcir edildiler. Bu esnada kötü yol şartları, açlık, salgın hastalıklar ve bir takım eşkıya çetelerinden ötürü de birçoğu telef oldu.… Devamını oku ...

Ohannes Kılıçdağı: Bir oyalama aracı olarak arşiv ve komisyon

Geçen hafta, Ermeni Soykırımı konuşulurken sık sık gündeme gelen arşiv ve ortak tarih komisyonu konularını tartışmaya başlamıştık. Devam edelim.

Resmî çevreler, “Ermenilerin gizleyecek bir şeyleri” olduğu veya yalan söyledikleri iddiasını desteklemek için, sık sık, Boston’daki Taşnak Partisi arşivine araştırmacıların alınmadığını söylerler. Ben bu arşivde çalışmaya teşebbüs etmedim ama her başvuranın bu arşive alınmadığı da, deneyenler tarafından söyleniyor.… Devamını oku ...

Selina Doğan: Direnç kırıldı desteğe dönüştü

Lora Sarı: Sizce kadınların Türkiye’de başlıca sorunları nelerdir ve bu konuda neler yapacaksınız?

Selina Doğan: Mevcut iktidarımız, kadınları sırf kadın olmaktan kaynaklanan özelliklerine hapsetmeye yönelik politikalar yürütüyor. Kadınlar üç çocuk yapsınlar, kadınlar çalışmayıp evde otursunlar, kadınlar gülmesinler, kadınlar şöyle giyinsinler gibi… Kadınlar, aynı zamanda kutuplaştırıcı şiddet söyleminden de fazlasıyla nasiplerini alıyorlar.… Devamını oku ...

Tamer Çilingir: 23 Nisan 1920: Hıristiyan mezarlığı üzerine kurulan soykırımcılar meclisi

23 Nisan 1920’de kurulan Millet Meclisi, Osmanlı  Meclis-i Mebusan’ın İstanbul’dan Ankara’ya taşınmasıdır. Meclis, açılış gününde sultan ve halife VI. Mehmet’e bağlılık yemini edilmesiyle yeni binasındaki ilk faaliyetine başlar. Daha sonra resmi tarihin yeniden yazılmasıyla, İstanbul’da bulunan meclis üyelerinin işgalci İngilizlerce tutuklandığını, halk iradesinin (!) işgalcilerce ipotek altına alındığı iddia edilerek, bağımsızlıkçı ilk meclisin açılmasına karar verdiği söylenecektir.… Devamını oku ...

Sait Çetinoğlu: 1915 Soykırımı Bağlamında Kürt-Ermeni Tarih Muhasebesi

Dostum Hovsep Hayreni’nin çalışmalarını değerlendiren bir sunuş yazmak son derece zordur. Zira O kılı kırk yaran titiz bir araştırmacıdır. Bu bakımdan yazıları üzerinde konuşurken ve yazarken de onun gibi titiz ve özenli olmak gerekir.

Tarihi Ermenistan’da, Ermeni- Kürt – Kızılbaş başta olmak üzere halkların birbirleriyle olan ilişkileri konusunda bir elin parmaklarını geçmeyen araştırmaların yanına Hovsep, kapsamlı, 1915 Soykırımı odaklı yüz yıllık süreci inceleyen, irdeleyen ve yorumlayan bir araştırma eklemiştir.… Devamını oku ...

Tarih ve Siyaset üzerine Yazılar ve Araştırmalar