Müslümanlaştırılan Ermeniler bu kitapta ele alınıyor

Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da faaliyet gösteren Batı Ermenilerinin Sorunlarını Araştırma Merkezi, 1915 ve sonrasındaki süreçte Müslümanlaştırılan Ermenilere ilişkin yeni bir kitap yayımladı. Merkezin direktörü, armenolog, filoloji doktoru Haykazun Alvırtsyan’ın kaleme aldığı 150 sayfalık kitap, yarın düzenlenecek olan tanıtım toplantısıyla okurların dikkatine sunulacak.

Türkiye Cumhuriyeti’nde Mühtedi Ermenilerin Sorunları başlığıyla yayımlanan kitaba Türkiyeli okurların erişebilmesi için Ermenice ve Türkçe iki dilde yayımlanan kitabın Türkçe çevirisini Diran Lokmagözyan üstlendi.… Devamını oku ...

Başpiskopos Adday Şer ve Kildanilerin Siirt’te toplu katliamı

Siirt şehri, Bitlis’in güneybatı yönünde 50 km uzaklıkta, Mardin’den 4 günlük yürüyüş mesafesindedir. Botan nehrinin, Sason dağlarının güney yamaçlarında oluşturduğu güzel bir vadi’de bulunur. Bağlar, bademlikler, incir, nar ve fındık ağaçları ile iki katlı evler inşa edilmişlerdir. Bu bir tür alçıdır ve evlerin nemli ve kırılgan olmasını sağlar.[1] Uzaktan beyaz evleriyle şehrin güzel bir görüntüsü vardır.… Devamını oku ...

Ayşe Günaysu: 1915 kurbanları ve hayat sigortaları

Kendi vatandaşlarını ölüme gönderen devlet, bir yandan onları yalnızca “tehcir” ettiğini iddia ederken, aynı zamanda onların “ölmüş kabul edilmesi gerektiğini, varislerinin bile kalmadığını” gerekçe göstererek, varislerinin parasal haklarına el koymak istiyordu.

Gazetelerde, TV kanallarında, 21-22 Ağustos tarihlerinde yayımlanan haberlerden, ABD’de California Temyiz Mahkemesi’nin, 1915-1916 yıllarında kitleler halinde can veren hayat sigortası poliçesi sahibi Ermenilerin varislerine, sigorta şirketlerine tazminat açma hakkını tanıyan yasayı iptal ettiğini öğrendik.… Devamını oku ...

Sait Çetinoğlu: Vedat Türkali’den 1915 Bugündür! / Bitti Bitti Bitmedi

vedat-türkali-biti-bitti-biİlk kez bir Türk romanında Ermeni Sorunu ve 1915 Soykırımı bütünlüklü sayılabilecek düzeyde Vedat Türkali tarafından işlendi. Türkali, hem bu konuya  ve azınlıklar konusuna  bigâne kalan bir yazar değildir.

2004’te yayınladığı Kayıp Romanlar[i], Azınlıkların belleğinde unutulmayacak bir iz bırakan kanun gömleği giydirilmiş talan uy­gulaması  Varlık Vergisinin  yara izini tarifler: Ovsanna bir- iki sözcük dışında Türkçe bilmiyordu.Devamını oku ...

Erzurum / Garin

Erzurum, sadece askeri bir bölge ve garnizon ile komşu vilayetlerle ilişkilerde bir merkez olarak değil, Trabzon’dan Tebriz’e giden büyük yolların üzerinde bulunduğundan dolayı, Avrupa malları ile İran’dan gelen hammaddelerin taşınması konusunda da başlıca durak olma önemine haizdi. Avrupa malları ve İran’dan gelen yükle dolu binlerce kervan devamlı olarak bu şehre girip çıkmakta, binlerce kervan bu şehirde duraklayıp istirahat ettikten sonra, erzak yükleyerek tekrar yola düşmekteydi.… Devamını oku ...

Mehmet Şerif Paşa: Jön Türkler Ermenileri İmha Etmeyi Uzun Süredir Planladı

Jön Türklerin, yani İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin, Ermeni halkını imha etme planlarını yıllardır hazırlamakta olduğu suçlaması, Mehmet Şerif Paşa’nın Journal de Geneve gazetesine gönderdiği bir mektupta yer aldı. Bu tanınmış sürgünün görüşleri hiç kuşkusuz, bugün Türkiye’de iktidarda olan partiyle bağlarını kopardığı için anayurdunu terk etmek zorunda kalmış olması ışığında değerlendirilmeli. Mehmet Şerif Paşa’nın düşmanları bile – ki ne kadar güçlü düşmanları olduğu, iki yıl önce Paris’teki Türk polis ajanlarının suikastından kıl payı kurtulmasından anlaşılabilir – onun Jön Türklerin izlediği politikaya ilişkin mükemmel gözlemlerde bulunma fırsatına sahip olduğunu kabul etmek zorundadır; çünkü Şerif Paşa Jön Türkler, Abdülhamit rejimini devirip ilk kez iktidara geldiklerinde parti organlarının önde gelen üyelerinden biriydi ve sonrasında partinin vaad ettiği reformları uygulamaya koymaya niyetinin olmadığını anlayınca saflarından ayrılarak muhalif Liberal partiyi kurdu.… Devamını oku ...

Tarih ve Siyaset üzerine Yazılar ve Araştırmalar