VAN VİLAYETİ

HAYATTA KALAN SUSAN MURATYAN’IN, VAN SANCAĞININ ARÇEŞ KAZASINDAKİ GÖZE KÖYÜ KATLİAMIYLA İLGİLİ TANIKLIĞI

10 Ağustos 1916, Aliğamarlu

Goze’de 70 hane vardı, bunların 30 hanesi Ermeni, kalan 40’ı ise Kürt’tü.

20-45 yaşlarındaki erkekler askere götürülmüş olmakla birlikte, silahsızlandırıldıktan sonra hepsi geri dönmüştü.

Tamir Ağa Mıhe (Payınlı) önderliğindeki 200’ün üzerinde Calallı (39) Kürt 7 Nisan 1915’te Goze’ye saldırdı. 20 yaşın üzerindeki tüm erkek­leri topladılar (toplam 50-60 kişi) ve köyün batı tarafında bulunan Goli Çom olarak anılan vadiye götürüp soyarak, birbirine bağladıktan sonra kama ve tüfeklerle hepsini öldürdüler. Aynı güruh, 10 kadını da kamayla ağır yaraladı ve Res Raşo’nun kapısının yanında bulunan kuyuya attı. O kadınların sesi, sonunda ölene kadar, 10 günden uzun süre kuyudan duyuluyordu.

Göze köyünden sadece üç kadın kurtuldu. Kalanlar öldürüldü ve esir olarak götürüldü.

Derleyen: G.M. Nerkararyan

Tarih ve Siyaset üzerine Yazılar ve Araştırmalar